Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La data de 29 iunie, în incinta  primăriei comunei Albinețul Vechi, s-a desfășurat un atelier de lucru cu tematica „Serviciul social de îngrijire la domiciliu şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate”.  La activitate au fost prezenți specialiști din cadrul  primăriei Navîrneţ, Pînzăreni,Musteaţa,Pruteni, Ilenuţa cît și unii beneficiari din localitate. Şeful  serviciului îngrijire socială la domiciliu, doamna Nina Coman, în conlucrare cu asistentul social comunitar, Inga Paladi, au comunicat celor prezenţi  despre formele de îngrijire oferite în cadrul Serviciului şi drepturile  beneficiarilor .

 Cei prezenţi  și-au exprimat unele idei privind  îmbunătățirea  calității vieții peroanelor în etate și cu dizabilități  apelând la ajutorul unor servicii sociale, care urmează a fi implementate în practică.