Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 25 octombrie  curent a avut loc şedinţa Comisiei  Raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate cu următoarea ordine de zi:

1. Cu privire la acordarea Suportului  Monetar  pentru luna octombrie familiilor defavorizate (conform cererilor depuse);

2. Cu privire la aprobarea în Serviciu de Îngrijire la Domiciliu (conform cererilor depuse);

3. Cu privire la aprobarea în Serviciul Social „Respiro” (conform cererilor depuse);

4. Cu privire la aprobarea în Serviciul Social de Plasament (conform cererilor depuse);

5. Cu privire la aprobarea în Serviciu Social de Asistenţă Personală (conform cererilor depuse);

6. Cu privire  la  examinarea  a  dosarelor  solicitanților  de  prestare a serviciilor de alimentație pentru luna februarie la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare;

   Astfel, prin deciziile Comisiei din 25.10.2018 s-a decis acordarea suportului monetar  familiilor social-vulnerabile, pentru 49 familii în sumă totală de  208800 lei. Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului de susţinere a populaţiei categoriilor de persoane nominalizate.

   Beneficiarii de ajutoarele materiale menționate vor putea ridica banii de la Î.S. „Poşta Moldovei”.

  Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali comunitari un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion. Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.