Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Sursa: https://casmed.md/

  În data de 22 februarie curent, în cadrul unei mese rotunde desfășurate în orașul Fălești cu participarea reprezentanților autorităților publice locale de nivelul I și II, mass media locală, membri ai Comitetelor Coordonatoare Locale din 25 localități, membri ai Comitetului Coordonator Raional și Grupurilor de Inițiativă, s-a efectuat o evaluare a impactului proiectului „Îmbătrânire și Sănătate” asupra populației locale din raionul Fălești.

  La baza acestei discuții au stat datele și răspunsurile a 1 % din populația a 7 localități din r.Fălești precum or.Fălești, satul Izvoare, comunele Taxobeni, Ciolacul Nou, Albinețul Vechi, Risipeni, Sărata Veche, Făleștii Noi. Scopul studiului a fost de a evalua evoluția schimbărilor parvenite pentru îmbunătățirea calității vieții persoanelor în etate. În cadrul chestionării, respondenții au remarcat faptul că în ultimii 2-3 ani au parvenit schimbări pozitive asupra unor probleme sociale de importanță semnificativă, cum ar fi: amenajarea spațiilor publice, crearea condițiilor confortabile și sigure de așteptare a transportului public, adaptarea infrastructurii la instituțiile publice pentru persoanele în etate, oportunitate extinsă de a petrece timpul liber în cadrul activităților socio- culturale din localitate, ceea ce a făcut ca oamenii în etate să se simtă mai importanți, ca părerile lor să fie auzite și ca să fie implicați în procesul decizional din comunitate.

  Autoritățile publice locale au recunoscut că rata de îmbătrânire a populației crește în Republica Moldova, iar acest fenomen implică schimbări importante în toate sferele sociale, provocând necesitatea adoptării unor măsuri menite să răspundă la nevoile legate de îmbătrânire și să facă mai ușoară viața persoanelor în etate.

„Problema demografică, problema îmbătrânirii este una din problemele care influențează direct asupra unor anumite categorii de beneficiari, care au nevoie de protecție și susținere specială, iar noi suntem acei actori care purtăm responsabilitatea pentru realizarea acestui obiectiv. Este necesar să ne concentrăm eforturile pentru promovarea incluziunii sociale a vârstnicilor, crearea grupurilor de suport pentru APL și valorificarea potențialului persoanelor active de vârsta a treia. Înțelegem că problemele persoanelor vârstnice nu țin doar de accesul la servicii socio- medicale, dar problemele lor, mai constau și în lipsa de comunicare, incluziune, de a fi auziți și de a reacționa, de a găsi soluții pentru orice problemă care o abordează vârstnicii de la noi din raion.” – a menționat Emilia Ciobanu, șefa DASPFC Fălești, președinta Comitetului Coordonator Raional Fălești.

   Ghidați și susținuți continuu de specialiștii AO CASMED, reprezentanții autorităților publice locale, au reușit să integreze fenomenul îmbătrânirii în Strategia socio- economică de dezvoltare a localității, întocmind planuri de acțiuni care vin să răspundă necesităților persoanelor în etate, dar și să creeze condiții mai bune pentru a beneficia de servicii comunitare și de sănătate calitative. În acest context, crearea Comitetelor Coordonatoare Locale și a Grupurilor de Inițiativă, a servit drept instrumente de relaționare cu localnicii, fortificând, astfel colaborarea și transparența în procesul decizional.

   „Beneficiile, în urma realizării și implementării acestui proiect sunt foarte mari, cum ar fi: consolidarea capacităților APL de a implementa proiecte sustenabile și anume integrarea fenomenului îmbătrânirii în politici. De mare ajutor au fost atelierele de lucru, discuțiile focus grup, atât cu tinerii, cât și cu vârstnicii, audierile publice, sondajul care au servit ca punct de pornire pentru elaborarea Strategiei pe componenta de Comunitate Prietenoasă Vârstei în comună. Crearea Grupului de Inițiativă „Albinuțele” și a Comitetului Coordonator Local are o contribuție semnificativă în folosul comunității. Sunt activi atât pe plan artistic, cât și cu acte de caritate, vizitează persoanele vulnerabile și duc colete cu produse alimentare. De asemenea, s-au implicat voluntar în lucrările de salubrizare și amenajare în cadrul proiectului „Traseu prietenos vârstei”. Satul nostru este o zonă unde circulă mașini de mare tonaj, nu aveam parte pietonală pe unde să meargă localnicii, fiind nevoiți să se deplaseze printre aceste mașini. Am reușit să construim 300 m2 de trotuar pentru deplasarea în siguranță a locuitorilor către magazine, oficiul medicilor de familie, grădiniță, școală, biserică” – a constatat Alla Țaranu, primara comunei Albinețul Vechi.

„Era o problemă foarte acută în localitate în ceea ce privește persoanele în etate. În cadrul instruirilor, ședințelor, a multiple schimburi de experiențe, discuții, am identificat foarte multe probleme cu care se confruntă vârstnicii, ceea ce și m-a influențat, ca primar, să direcționez eforturile spre soluționarea acestora. La inițiativa Grupului de Seniori „Miorița”, s-a reparat capital o construcție, care era în stare deplorabilă, s-a amenajat cu mobilier, calculator, boxe, convectoare pentru căldură. Persoanele în etate sunt atrase sistematic în activități, iar numărul membrilor din grup a crescut considerabil. Avem o colaborare strânsă cu Grupul de Seniori, ei se implică trup și suflet a evenimentele din localitate. Suntem alături de ei la activitățile importante, iar, cel mai important ce am reușit, am venit cu o propunere de finanțare a planului de acțiuni a Grupului de Seniori, pe care intenționează să-l implementeze pe parcursul anului 2023.” – a subliniat Alexandr Severin, primarul orașului Fălești

   Un alt beneficiu al implementării conceptului de Comunitate Prietenoasă Vârstei este generarea unei conlucrări eficiente între instituțiile publice din localitate, stimulând, astfel, dialogul intergenerațional și uniformizarea acțiunilor în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă vârstnicii.

  „Implicându-ne în acest proiect, am reușit să mobilizăm toți actorii din comunitate, există o conlucrare eficientă între primărie, bibliotecă, școală, grădiniță și muzeul din localitate, care dau curs invitației și se implică cu mare drag în activitățile menite să creeze condiții mai bune pentru persoanele în etate. Înainte, sătenii participau în număr mic la evenimentele desfășurate în localitate, dar, odată ce am schimbat formatul, am început mai mult să ne întâlnim în aer liber, vine practic tot satul, chiar dacă uneori e frig. Și acest lucru a fost posibil, inclusiv datorită implementării proiectului „Popas în ograda bunicilor”, în cadrul căruia am amenajat un parc situat adiacent primăriei, oficiului poștal, grădiniței și școlii. În acest spațiu am organizat activități ca: Ziua familiei, Ziua copiilor, Lavander Fest, Sînzîienile, Zilele Diasporei, Sărbătoarea bunicilor și master class-uri de plantare a florilor. Ne promovăm și pe rețelele sociale. La Lavander Fest am avut oaspeți de la Bălți, un grup de refugiați. Grupul de Inițiativă alături de Comitetul Coordonator Local și copiii de la grădiniță au organizat un târg de caritate, iar banii adunați i-au folosit pentru a cumpăra produse alimentare, care au fost distribuite persoanelor în etate din comună. În cadrul acestor vizite, am înțeles că de la oamenii în etate poți învăța niște lucruri foarte înțelepte, iar noi trebuie să le asigurăm condiții ca dumnealor să fie antrenați în activități, să se simtă utili și importanți pentru societate. Ne-am convins că lucrurile bune sunt molipsitoare, și vom continua în același ritm pentru ca localitatea noastră să fie una prietenoasă vârstei.” – a relatat Lilia Dubăsari, primara comunei Taxobeni

   Mobilizarea comunitară nu este un mit pentru comuna Ciolacul Nou, formată din cinci sate multinaționale, unde interacțiunea între diferite culturi, acum câțiva ani în urmă era una dificilă. Grație implicării oamenilor în proiect și realizării unui scop comun a sporit nivelul de coeziune socială și de implicare a localnicilor în treburile comunității. Ucrainenii, rușii, moldovenii sunt antrenați în acte de caritate, activități socio-culturale, voluntariat doar pentru dorința de a schimba lucrurile spre bine. Despre acest fapt ne relatează Lilia Hîrbu, primara comunei.

   „Acum câțiva ani oamenii în comună trăiau fiecare cu grijile și nevoile lor, însă după crearea Comitetului Coordonator Local, oamenii au înțeles că schimbarea începe de la fiecare. S-au organizat întâlniri cu tinerii și vârstnicii din toate cinci localități, apoi în cadrul unor dispute colective, am prioritizat problemele. Inițial mulți sceptici nu credeau că un om simplu din sat poate avea puterea de decizie. Am mobilizat oamenii, i-am atras în activități locale, i-am invitat la ședințele Consiliului,  am mers în vizite la alte localități unde se implementează conceptul de Comunitate Prietenoasă Vârstei și, astfel, a apărut încrederea în propriile puteri. Am lucrat toți împreună la planul de acțiuni pe care îl consultăm cu regularitate, mai ales când lucrăm asupra bugetului anual, alocăm bani și ne străduim să punem accentul pe îmbunătățirea calității persoanelor în etate, care sunt peste 30% în comună. Ne adunăm cu toții o dată în lună ca să discutăm despre cum mai bine de soluționat unele probleme. Anul acesta am organizat lucrări de salubrizare, împădurire, și amenajare a spațiilor publice. În cadrul proiectului „Local amenajat- vârstnic implicat”  am amenajat câteva spații în casa de cultură: sala mare, sala de ședință, biblioteca, atelierul de lucru. Avem un grafic de utilizare a sălilor, unde localnicii se pot antrena în diverse activități, de la fitness, dansuri, broderie, împletit, până la instruiri digitale și ore de sănătate. Am instalat un echipament sportiv, de care, timp de 3 ani nu se folosea nimeni, acum oamenii le utilizează intensiv. Sunt mulțumită când văd sătenii implicați și cum evoluează lucrurile la noi în comunitate”.

   Activitatea Comitetelor Coordonatoare Locale, Grupurilor de Inițiativă și a autorităților locale sunt sprijinite și monitorizate de Comitetul Coordonator Raional, format din specialiștii structurilor Consiliului Raional Fălești. Colaborarea între aceste structuri este axată pe nevoia stringentă de îmbunătățire a calității vieții persoanelor în etate.

   „Vreau să menționez cât de important pentru noi este parteneriatul cu AO „CASMED”, în primul rând pentru dezvoltarea serviciilor de îngrijire socio- medicale la domiciliu și a cantinelor sociale. Acest lucru ne-a permis să fim aproape de persoanele cele mai vulnerabile din raion, asigurându-le, pe cât e posibil, un trai decent și un grad mai ridicat de independență și siguranță. Și, pornind de la conceptul de Comunitate Prietenoasă Vârstei, am reușit nu numai să reabilităm niște clădiri, să aducem niște proiecte care să îmbunătățească condițiile fizice a persoanelor în etate, dar, totuși, am reușit să schimbăm atitudinea oamenilor față de lucrurile care se întâmplă, să conștientizeze că implicarea depinde de fiecare și să-i mobilizăm ca să participe la diverse activități. DASPFC monitorizează și se bucură, cu adevărat, de toate rezultatele frumoase și, astăzi, putem să menționăm cu fermitate că raionul Fălești este o Comunitate Prietenoasă Vârstei. Anterior, accentul se punea foarte mult pe activități pentru copii și tineri, dar am conștientizat și ne bucură că toată societatea a egalat accentele, acordând atenție sporită și persoanelor vârstnice. În raionul Fălești sunt deja 25 de localități din 33 care implementează conceptul de CPV, au fost implicați și facilitatorii comunitari, care au mers din localitate în localitate, oferind suport de mentorat pentru localități. Când este o problemă, ne implicăm prompt pentru a găsi o soluție. E bine să consultăm vârstnicii pentru că ei știu cel mai bine cu ce probleme se confruntă și de ce au nevoie. Am înțeles că o Comunitate Prietenoasă Vârstei vizează pe toți actorii care sunt în localitate, chiar dacă am pornit de la vârstnici. După acest proiect nu punem punct, dar virgulă, acum știm cum să acționăm și să ne asigurăm un viitor calitativ pentru viața vârstnicilor.” – a reiterat Lilia Malachi, șefă adjunct DASPFC Fălești, membră în Comitetul Coordonator Raional.