Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 21 martie curent, în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc ședința comisiei Situații Excepționale. Ședința a fost convocată de către Domnul Vadim ROȘCA, președintele comisiei situații excepționale, în scopul examinării chestiunilor privind:
  • asigurarea securități antiincendiare, în perioada primăvara- vara anului 2024.
Raportor: Nicolae SALAMANDÎC, șef al Serviciului Prevenție, secția Situații Excepționale Fălești.
  • desfășurarea bilunarului ecologic pe teritoriul raionului în primăvara anului 2024
Raportor: Irina URSU, reprezentant al Inspectoratului de mediu Fălești.
  • achiziționarea echipamentelor de serviciu pentru formațiunile protecției civile de pe teritoriul raionului.
Raportor: Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele protecției civile, secția Administrație publică.
  • reparația și restaurarea adăpăsturilor împotriva radiației pe teritoriul raionului
Raportor: Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele protecției civile, secția Administrație publică.
  • pregătirea formațiunilor medicale la protecția civilă a raionului
Raportor: Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele protecției civile, secția Administrație publică.
  • acordarea ajutorului material, cetățenilor care au suferit în urma incendiilor caselor de locuit
Raportor: Fiodor RUDÎC, specialist pe problemele protecției civile, secția Administrație publică.
 • cu privire la dsciplina neexecutorie de către autoritățile publice locale de nivelul I privind îndeplinirea actelor normative, legislative și a hotărîrilor comisiei situații excepționale de nivelul II, la capitolul PREVENȚIE a situațiilor excepționale pe teritoriul raionului Fălești.
Raportor: Lilia ANTOCI, șef a secției Situații Excepționale Fălești.

  • IMG_0876
  • IMG_0877
  • IMG_0884

  Mai multe fotografii