Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

În program:
- Întrunirea activului sindical din raion;
- Prezentarea Proiectului "Acasa în siguranță" la Conferința finală;
- Poetul băștinaș Vitalie Găiceanu la întâlnirea cu cititorii din Fălești;

În program:
- Congresul Autorităților Locale și Regionale;
- Antrenamente la Protecția Civilă în caz de inundații;
- Victoria Moraru din s.Albinețul Vechi - campioană națională la Powerlifting;

În program:
- Recensământul 2024 a populației și locuințelor;
- Noi tarife pentru serviciile publice de apă și canalizare la Fălești;
- Elena Ciobanu din Glinjeni - locul III la Olimpiada republicană la Biologie;

În program:
- Aprobarea Programului "Satul European" pentru anii 2024-2028;
- Grupul de inițiativă "Activiștii" s.Năvîrneț este în posesia unui mini-grant;
- Sărbătoarea raională a Poeziei;

În program:
- Alfabetizarea media pentru seniori;
- Comitetul Coordonator Local Călinești în acțiune;
- Stas Cebotari - Premiul Mare la Campionatul Internațional de șah din România;

   

   Postul de radio Fălești a fost creat în august 2015, în cadrul proiectului „De la informație la rezolvarea problemelor de mediu” implementat de Consiliul raional Fălești și finanțat de Guvernul Suediei în cadrul Programului "Sprijinirea durabilă şi planificarea acțiunilor de mediu în Comunitățile din Belarus şi Republica Moldova" (STREAM).

  În prezent puteți audia în direct emisiunile Postului raional de Radio ECO FM Fălești în fiecare zi începînd de luni pînă vineri la ora 19:30 și în reluare a doua zi la ora 7:30 dimineața pe frecvența 97,6 MHz.

  Unul din obiectivele prioritare al Postului raional de radio este de a informa operativ și veridic cetățenii despre situația social – economică și de mediu din localitățile raionului.

  Activul postului de radio este :

redactor - șef – Emil Coliban , mobil: 069141894, emil_coliban@yahoo.com

corespondent - secretar –   , mobil: 

  Telefonul de contant: 0259/22861

  Email:falesti.radio@gmail.com