Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a Ministerului Afacerilor Interne, ca organ al administrației publice în domeniul apărării împotriva incendiilor, în temeiul prevederilor art.1, 3 și 22 ale Legii nr. 267 din 09.11.1994, solicită întreprinderea măsurilor de prevenire și combatere a incendiilor de vegetație uscată:
  1. Interzicerea utilizării focului deschis pentru arderea vegetației uscate și a altor resturi vegetale.
  2. Respectarea modului sănătos de colectare, păstrare și transportare a resturilor vegetale de orice proveniență.
  3. Realizarea acțiunilor privind lichidarea gunoiștilor neautorizate, colectarea frunzelor și resturilor vegetale, cu transportarea acestora în locuri special destinate întru evitarea aprinderii de la diferite surse de foc.
  4. Delimitarea prin fâșii de protecție (arate) a localitățiilor, ocoalelor silvice, obiectivelor și drumurilor față de cîmpurile de vegetație uscată ce prezintă pericol de incendiu.
  În conformitate cu prevederile art.10, lit. c) al Legii nr.267 din 09.11.1994, autoritățile Administrației Publice Locale sunt obligate să asigure îndeplinirea măsurilor de apărare împotriva incendiilor pe teritoriul din subordine.
  În conformitate cu prevederile art.79 al Codului Funciar nr.828 din 25.12.1991, întreținerea terenurilor și modul lor de protecție este ca obligațiune pentru deținătorii de teren, nominalizații sunt obligați să protejeze terenurile prin înlăturarea resturilor vegetale de pe suprafețele gestionate respectînd modul stabilit de colectare.
  Neexecutarea prezentelor obligațiuni se sancționează conform art. 117, pct.3, precum și încălcarea regulilor de gestionare a deșeurior se sanționează conform art.154 al Codului Contravențional.