Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

antr an Consiliul raional Făleşti vă invită la gala festivă de premiere „Cel mai bun antreprenor al anului 2017”
Locul: or. Fălești, str. Stefan cel Mare, 52  Palatul de Cultură ”Mihai Volontir”
Data: 21.06.2018, ora 10,00

 Concursul reprezintă evenimentul de referinţă pentru aprecierea succeselor antreprenorilor locali, înregistrate pe parcursul unui an, în cadrul a 10 nominalizări: antreprenorii anului în sferele de producere, agricultură, construcţii, alimentaţia publică, comerţ, cei mai buni antreprenori din rândul tinerilor şi femeilor, pentru cel mai mare aport la bugetul local, pentru cele mai multe locuri de muncă nou create, cel mai bun meşter popular.

 La acest eveniment sunt invitaţi atât participanţii la concurs, cât şi alţi agenţi economici şi persoane fizice interesate.

zcE ziua ta, copile! Rîzi, aleargă și joacă-te.

   De 1 Iunie, ziua în care copiii se simt și mai speciali și în care părinții redevin copii preț de câteva ore, Direcția Asistență Socială, Protecția Familiei și Copilului, or.Fălești  organizează mai multe evenimente destinate celor mici la care putem participa cu toții. Părinții își pot răsfăța copiii participând la ateliere, la târgul de lucrări ale copiilor talentați, la reprezentanții cu clovni, concursuri, dans și muzică.

Evenimentul se va desfășura în parcul vis-à-vis de havuz și va începe la ora 10.00.

Vă așteptăm cu drag !!!

 Centrul de Informare și Consiliere în Afaceri a fost creat prin intermediul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova”, finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare. Proiectul este implementat de People in Need Moldova, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Asociația Obștească „Pro Cooperare Regională”.

 Platforma pentru promovarea potențialului economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord se bazează pe modelul și bunele practici din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Moravia de Sud din Republica Cehă. Schimbul de experiență cu specialiștii cehi i-a oferit echipei ADR Nord o perspectivă mai clară asupra strategiilor de atragere a investițiilor și de colaborare cu partenerii externi

 Stimați cetățeni, conform scrisorii informative nr. 01-19/53 din 07.05.2018 parvenite din partea Arhivei Organizaţiilor Social-Politice din cadrul Serviciului de Stat de Arhivă al Republicii Moldova vă informăm că în fondurile documentare ale Arhivei Organizaţiilor Social-Politice a Republicii Moldova sunt depozitate un număr impunător de documente privind evoluţia social-politică, economică şi culturală a localităţii Făleşti, precum şi a satelor/comunelor din raion.

 Limitele cronologice ale documentelor depozitate în Arhivă ce vizează istoria localităţilor din raionul Făleşti reflectă preponderent perioada sovietică şi cuprinde anii 1940-1991.

 Documentele păstrate sunt: fondul arhivistic al Comitetului raional Făleşti al PCM şi organizaţiile primare de partid, Comitetul raional Făleşti al ULCTM, Comitetul de partid sătesc de producere Făleşti al PCM, Comitetul sătesc de producere Făleşti al comsomolului precum şi documentele organizaţiilor obşteşti şi instituţiilor sindicale de ramură.

 Cine este cointeresat în valorificarea acestor documente, vă aducem la cunoştinţă, că la dispoziţia cercetătorilor activează sala de studiu a Arhivei OSP a RM.

 Alte informaţii suplimentare la tel. 022 237-410 , 022 234-311


 BRIGADA NR. 2 MOBIL-OPERATIVĂ A TRUPELOR DE CARABINIERI

a Ministerului Afacerilor Interne
anunță absolvenții liceelor despre admiterea la
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

 La facultățile:

 • Drept;
 • Securitate Civilă și Ordine Publică.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Cunoașterea limbii de stat;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Fără antecedente penale;
 • Să aibă susținut Bacalaureatul.


BRIGADA NR. 2 MOBIL-OPERATIVĂ A TRUPELOR DE CARABINIERI
a Ministerului Afacerilor Interne,
angajează în serviciul militar prin contract, în domeniile:
ordine publicămanagementpsihologicjuridictehnologii informaționalemedicallogisticfinanciar.

Beneficii:

 • Salariu motivat;
 • Pachet social atractiv;
 • Acordarea spațiului locativ de serviciu sau stabilirea îndemnizației pentru închirierea unei locuințe;
 • Pregătirea inițială/continuă în țară, cât și peste hotarele țării, posibilitatea de avansare în carieră;
 • Dotare cu echipament.

Condițiile necesare pentru angajare:

 • Cetățenia Republicii Moldova;
 • Vârsta minimă de 18 ani;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Studii gimnaziale, liceale, profesionale tehnice sau superioare.