Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La 22 iulie curent in incinta sălii de ședințe a Consiliului Raional Fălești a avut loc lansarea volumului “SUNT UN SIMPLU CETĂȚEAN & PRIN ȘTIINȚĂ ȘI CREDINȚĂ SPRE ADEVĂR”, cu participarea autorului Mihai CORJ, doctor în drept, conferențiar universitar, decan al Facultății de Drept a Unstitutului Nistrean de Economie și Drept, președinte al Institutului de Creație Legislativă „Lex Scripta”, autor a peste 100 de lucrări științifice de referință ce țin de problemele din dreptul constitutional, electoral, administrativ, financiar, bugetar, fiscal etc. Menționăm, că volumul a fost publicat în 2015 la Chișinău și la apariția acestei ediții și-au dat concursul și Consiliul Științific al Institutului de Cercetări juridice și politice al Academiei Științifice a Moldovei și Senatul Institutului de Creație Legislativă „Lex Scripta”, Autorul a menționat, că monografia prevede un studiu complex ce privește normativitatea, interpretarea și aplicarea dreptului unde sunt abordate mai multe domenii din ramurile sistemului juridic și s-a referit detaliat la toate cele 13 capitole a volumului ce prevăd ameliorarea cadrului juridic. Despre faptul cum autorul a întreprinstoate acțiunile, publicul prezent  - funcționari publici, dar și persoane din diverse domenii,  a aflat pe parcursul prezentării, după care au parvenit și întrebări adresate autorului Mihai Corj.

Șeful Secției Cultură și Turism Grigore Budu a mulțumit pentru prezentarea captivantă și utilă a monografiei și a afirmat că autorul “face un lucru impresionant, dînd dovadă de activism profund cetățenesc, patriotism”. În încheierea evenimentului, cei prezenţi în sală și-au manifestat dorința de a colabora pe viitor, întrucît în opinia lor, doar prin unirea eforturilor tuturor cetățenilor domeniul juridic ar putea prospera. Un gest frumos din partea autorului a fost setul de cărți donat Bibliotecii publice raionale „M. Eminescu” Fălești., la inițiativa căreia s-a produs evenimentul.

Mai multe fotografii