Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti  anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de director al Complexului de Servicii Sociale pentru copii şi maturi cu dizabilităţi  „Pentru voi” din oraşul Făleşti.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. telefon de contact: 0-259-2-49-52

Dosarul va conţine:
    - cerere de participare,
    - diploma de studii,
    - copia  buletinului de identitate insoţită de fişa personală,
    - CV (curriculum vitae),
    - copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de director cu studii în asistenţă socială, medicină, pedagogie, drept şi experienţa cel puţin 2 ani de activitatea managerială.

Bibliografia concursului:
    - Codul familiei
    - Codul civil
    - Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:
    - Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială,
    - Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor –  08 august 2016