Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Centrul de Asistență Socială ”Casa Speranței” a fost gazdă la 31 martie curent a unei întîlniri cu expertul internațional din SUA dna N.Beth Bradford la care au participat specialiști ai Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Direcției Generale Educație, Inspectoratului de Poliție, Spitalului Raional,  primarii comunelor Risipeni și Pînzăreni.

Vizita Dnei expert a avut ca scop schimbulde experienţă și ulterior valorificarea bunelor practici existente în raionul Fălești în domeniul protecției copilului.

 

Discuțiile s-au axat pe  funcționarea mecanismului intersectorial de cooperare prevăzut de Legea nr. 140 din 14.06.2013 privind protecția specială a copiilor în situație de risc şi a copiilor separaţi de părinți, în identificarea, referirea, asistenţa copiilor în situații de risc şi a celor care suferă de violență, neglijare, exploatare în toate mediile sociale: familie, şcoală, comunitate.

În cadrul vizitei, expertul străina avut  posibilitatea de a se familiariza cu politica națională  în domeniul protecției copilului.

La finele evenimentului Dna Bradford a mulțumit gazdelor pentru întîlnirea organizată, accentuînd faptul că impresiile împărtășite și experiența acumulată o vor ajuta în asigurarea unei viitoare colaborări optime şi de lungă durată.