Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Recent Centrul de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană a desfășurat, în cadrul evenimentelor dedicate Zilei Europei, o masa rotundă cu genericul „Rezultatele implementării proiectelor europene și noi oportunități de finanțare”. La discutii au participat reprezentanți a administrației publice locale de nivelul I si II, direcțiilor Generale Educație,  Asistență Socială, Protectia Copilului și Familiei, societății civile din raionul Fălești.

Evenimentul a fost moderat de Victor Cimpoies, directorul Centrului de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeana care a efectuat analiza rezultatelor obținute în cadrul proiectelor europene implementate și  oportunitățile de finanțare pe viitor. Alexandru Prodan a vorbit despre rezultatele proiectului „Creșterea activitatii de siguranta a vietii in valea raului Prut”.

La masa rotunda au participat și luat cuvîntul Vasile Zaporojan, primarul satului Călinești care a vorbit despre lucrările de constructie  a 15 km de apeduct, 2 km de canalizare, problemele de extindere a retelei de canalizare. Secretara primariei comunei Risipeni, Neli Coliban a raportat despre mersul proiectului de asigurare a populatiei cu apa potabilă și canalizare în valoare de 34 milioane de lei si finantat din Fondul National de Dezvoltare Regionala. Deja au fost construite 22 de km de apeduct, elaborat proiectul tehnic pentru constructia statiei de tratare a apei.

 

În localitatea Chetris, a mentionat primarul satului Zinaida Diaconu, au fost constuiti deja 12 km de apeduct în cadrul proiectului în valoare de 18 milioane de lei cu sustinerea financiara a Fondului Ecologic National.         

În cadrul proiectelor realizate în cadrul  Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 Au fost discutat și activismul unor organe APL care s-au inclus activ în identificarea fondurilor și granturilor nerambursabile, implementind o serie de proiecte importante în comunitățile lor cu privire la alimentarea cu apa potabilă (primăriile Chetriș, Călinești, Făleștii Noi, Năvîrneț, Risipeni, Sarata Veche), canalizare (Sarata Veche, Navirnet), (managementul deșeurilor (orașul Fălești).

Un succes în atragerea investițiilor a obținut primaria comunei Călinești, a mentionat primarul satului Vasile Zaporojan, care în anul 2015 a  implementat în localitate proiectul “Alimentarea cu apă și canalizare a s. Călinești, raionul Fălești, Etapa III” în valoare de 1mln lei finanțat  de Fondul Ecologic National.

A obtinut unele succese și primăria comunei Fălești Noi care a obținut surse finanicare de la Fondul Ecologic National în valoare de 2 miln lei pentru construcția sistemului de apeduct si canalizare în satul Făleștii Noi.

Doamna Jitari Elena, reprezentantul Direcției Generale Educație a menționat că în cadrul directiei se crează o asociatie benevolă a cadrelor didactice prin intermediul căruia vor fi srise proiecte si atrase investiții pentru devoltarea institutiilor de învatamint.

Pe parcursul ultimilor ani, a menționat Gabriela Minzatean, Directia Asistenta Socială, Protectia Familiei si Copilului a devenit un partener pilot al Asociației Keystone Human Services International Moldova, implementîndu-se mai multe proiecte în domeniul protectiei copilului si a familiei. Au fost create 6 centre comunitare cu surse financiare din  Fondul de Investii Sociale din Moldova,  servicii sociale „Locuința Protejata” si „Casa Comunitară”, unde sunt încadrați tineri cu dezabilitati fizice si mintale, severe, precum și serviciile “Respiro” și “Echipa mobilă”  

La finele mesei rotunde participanții au fost informați cu oportunități de finanțare si programele de granturi transfrontaliere ale Uniunii Europene, ce vor fi derulate in anii 2016-2020.