Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 În rezultatul implementării proiectului „Transagropolis-Transfrontalier Agribusiness Suport”, finanțat de Uniunea Europeana, la care Consiliul raional Fălești este partener, în comuna Lețcani, județul Iași, a fost construit un parc agroindustrial în care sunt disponibile spatii de birouri/comerciale, pentru închirierea cărora se anunță licitație deschisă cu strigare.

anunțul de participare la licitația deschisă cu strigare pentru închirierea spațiilor:

 CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI, cu sediul Iaşi, Bulevardul Ştefan cel Mare şi Sfanţ nr.69, organizează în data de 10.11.2016, ora 10,00 licitaţie publică pentru închirierea spaţiilor de depozitare în condiţii obişnuite şi de climatizare, închirierea spaţiilor de birouri/comerciale din cadrul parcului agroindustrial realizat în cadrul proiectului TRANSAGROPOLIS TRANSFRONTIER AGRIBUSINESS SUPPORT din sat Leţcani, comuna Leţcani, judeţul Iaşi.

 Documentaţia pentru licitaţie poate fi descărcată de pe site-ul Consiliului Judeţean Iaşi www.icc.ro.
 Licitaţia va avea loc la sediul Consiliului Judeţean Iaşi, Sala Europa, înscrieri până în data de 08.
11.2016, ora 10.00.
 Relaţii suplimentare la telefon 0232/235100, interior 187.
 Spaţiile supuse licitaţiei publice cu strigare au următoarele caracteristici:

 

A. SPATII DE DEPOZITARE SIMPLĂ SAU CU TEMPERATURĂ CONTROLATĂ

Nr.

crt.

Spaţiul

Suprafaţa,
mp

Tarif pornire licitaţie,
(euro/mp/lună)

Garanţia de participare licitaţie, euro
1. Celula depozitare 86,45 5,00 864,50
2. Celula depozitare 86,45 5,00 432,25
3. Celula depozitare 92,20 5,00 461,00
4. Celula depozitare 92,20 5,00 461,00
5. Celula depozitare 92,20 5,00 461,00
6. Celula depozitare 92,20 5,00 461,00
7. Celula depozitare 68,05 5,00 340,25
8. Celula depozitare 68,05 5,00 340,25
9. Celula depozitare 65,75 5,00 328,75
10. Celula depozitare 65,75 5,00 328,75

 

B. CENTRUL DE SPRIJINIRE A AFACERILOR

Nr.

crt.

Spaţiul

Suprafaţa,

mp

Tarif pornire licitaţie,(euro/mp/lună)

Garanţia de participare licitaţie, euro
1. Showroom 415,83 4,50 3742,47
2. Spaţiu de închiriat 8,72 4,50 39,24
3. Spaţiu de închiriat 8,73 4,50 39,29
4. Spaţiu de închiriat 16,12 4,50 72,54
5. Spaţiu de închiriat 13,29 4,50 59,81
6. Spaţiu de închiriat 13,25 4,50 59,63
7. Spaţiu de închiriat 16,25 4,50 73,13
8. Spaţiu de închiriat 22,17 4,50 99,77
9. Spaţiu de închiriat 13,66 4,50 61,47
10. Spaţiu de închiriat 12,45 4,50 56,03
11. Spaţiu de închiriat 12,50 4,50 56,25
13. Spațiu de închiriat 12,62 4,50 56,79
12. Spaţiu de închiriat 12,50 4,50 56,25
13. Spaţiu de închiriat 12,62 4,50 56,79
14. Spaţiu de închiriat 30,29 4,50 136,31
15. Spaţiu de închiriat 8,70 4,50 39,15
16. Spaţiu de închiriat 8,70 4,50 39,15
17. Spaţiu de închiriat 15,49 4,50 69,71
18. Spaţiu de închiriat 17 16,05 4,50 144,45
19. Spaţiu de închiriat 18 11,26 4,50 50,67
20. Spaţiu de închiriat 19 11,26 4,50 50,67
21. Spaţiu de închiriat 20 16,05 4,50 72,23
22. Spaţiu de închiriat 21 22,40 4,50 100,80
23. Spaţiu de închiriat 22 13,56 4,50 61,02
24. Spaţiu de închiriat 23 12,54 4,50 56,43
25. Spaţiu de închiriat 24 12,47 4,50 56,12
26. Spaţiu de închiriat 25 12,90 4,50 58,05
27. Spaţiu de închiriat 26 12,38 4,50 55,71
28. Spaţiu de închiriat 27 37,86 4,50 170,37

 

Parter Cererea va fi însoţită obligatoriu de următoarele documente:

• Documente necesare pentru înscrierea la licitaţie pentru persoane juridice şi persoane fizice autorizate:
• actul constitutiv şi eventuale acte adiţionale-copie;
• hotărârea judecătorească de înfiinţare a societăţii-copie;
• certificat de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului-copie;
• certificate de atestare fiscală (privind achitarea tuturor obligaţiilor fiscale către bugetul de stat şi bugetul local), valabile la data înscrierii la licitaţie, emise de următoarele instituţii:
• Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin unităţile fiscale competente, pentru bugetul de stat (în original)
• Direcţia Economică şi Finanţe Publice Locale Iaşi sau, după caz, de la sediul declarat al ofertantului daca acesta nu are puncte de lucru in municipiul Iaşi, pentru bugetul local (în original);
• scrisoare de bonitate financiară, eliberată de o bancă comercială română -se prezintă în original;
• declaraţie notarială a reprezentantului legal din care rezultă nu este în lichidare judiciară sau faliment- se prezintă în original;
• chitanţă reprezentând contravaloarea garanţiei de participare.
• procură, pentru societăţi participante la licitaţie reprezentate de mandatari,

 Garanţia de participare se achitată în lei la cursul valutar BNR din data plăţii în contul:R072TREZ4065006XXX000459 deschis la Trezoreria laşi, cod fiscal 4540712, sau la casieria instituţiei.