Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Anunţ

Direcţia Asistenţă Socială, Protecţia Familiei Făleşti anunţă concurs pentru funcţia vacantă de  psiholog, Serviciul Social ,, Echipa mobilă,,

                                                                                                                                       

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul Raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţia Familiei, biroul nr. 108.

Telefon de contact: 0-259-2-49-52

 

Dosarul va conţine:

- cerere de participare,

- diploma de studii,

- copia  buletinului de identitate însoțită de fişa personală,

- CV (curriculum vitae),

- copia carnetului de muncă .

 

Se acceptă candidaţi la funcţia de psiholog în Serviciul Social ,,Echipa mobilă,,  cu studii în psihologie.

 

Bibliografia concursului:

- Codul familiei

- Codul civil

- Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale:

- Legea nr.547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială ,

- Legea n.140 din 14.06.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

 

Data limită de depunere a documentelor – 12 octombrie