Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului Făleşti anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei vacante de psiholog în Serviciul Social ”Echipa mobilă”.

Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului,
biroul nr. 108, telefon de contact: 0259/ 2-49-52

Dosarul va conţine:
- cerere de participare;
- diploma de studii;
- copia buletinului de identitate insoţită de fişa personal;
- CV (curriculum vitae);
- copia carnetului de muncă .

Se acceptă candidaţi la funcţia de psiholog cu studii în psihologia.

Bibliografia concursului:
-Codul familiei;
-Codul civil;
-Acte normative în domeniul Asistenţei Sociale;
-Legea nr. 547 din 25.12.2003 cu privire la Asistenţa Socială;
-Legea n.140 din 25.12.2013 cu privire la protecţia copilului aflat în dificultate.

Data limită de depunere a documentelor –1 decembrie 2015