Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Pe data de 18 decembrie in sala de ședințe a Consiliului raional Fălești a fost organizata si desfășurata o conferința de presa cu privire la mersul implementării proiectului „Creșterea activității de siguranța a vieții in valea rîului Prut”, finanțat de Uniunea Europeana prin Programul Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013, MIS ETC-751.

La eveniment au participat 30 reprezentanți ai partenerilor de proiect din Ucraina, si Republica Moldova, primarii, împreună cu 2 voluntari, din localitățile Taxobeni, Horești, Pruteni, Hîncești, Călinești, Chetriș și Fălești, reprezentanți ai Serviciului Situații Excepționale, reprezentanți ai mass-media (ziarul Patria Mea, postul de televiziune TV-prim).

Cu cuvînt de salut si o trecere în revista despre rezultatele acestui proiect care permite soluționarea mai multor probleme cu care se confrunta localitățile date a relatat Președintele raionului Fălești Valeriu Muduc.  Dumnealui a menționat despre crearea si dotarea celor 7 centre de informare si prevenire a inundațiilor precum si crearea si instruirea  grupurilor de voluntari din raionul Fălești.

La rîndul sau șeful Administrației de Stat a raionului Novoselitsea Valerii Balta a menționat despre rezultatele obținute pînă în prezent, calitatea echipamentelor procurate și necesitatea folosirii lor in cazul posibilor inundații atît in raionul Novoselitsea, Ucraina, cit si in raionul Fălești, Republica Moldova.

Pe parcursul conferinței au intervenit cu prezentări reprezentanții partenerilor, seful adjunct al Departamentului Resurselor de Apă al Bazinului Nistru-Prut din Cernăuți Valerii Borovet, seful adjunct al Direcției Mediu si Turism a Administrației Regionale de Stat Cernăuți Mykola Biloconi si vicedirectorul Asociației Obștești „CUTEZATORUL” Alexandru Fusa.

Participanții la conferința au vizionat filmul documentar cu privire la impactul inundațiilor pe teritoriul raionului Novoselitsea regiunea Cernăuți. Șefa proiectului Svetlana Scriculeac si managerul de proiect Alexandr Prodan au prezentat rezultatele obținute pînă in prezent in cadrul proiectului in raioanele Novoselitsea si Fălești. 

     Trebuie de menționat faptul ca obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea mediului   în zona de graniţă, prin crearea a 18 centre de informare și prevenire a inundațiilor, creşterea gradului de siguranţă a populaţiei în valea rîului Prut. Valoarea totala a proiectului este de 1 395 415.03, iar Consiliul raional Fălești in calitate de partener in cadrul acestui proiect dispune de un buget in valoare de 220 mii euro.

Proiectul “Creșterea activității de siguranța a vieții in valea rîului Prut” este implementat de Administrația de Stat a raionului Novoselitsea, Ucraina în parteneriat cu Departamentul Resurselor de Apa a bazinului Nistru-Prut, Cernăuți, Consiliul raional Novoselitsea, Direcția Mediului si Turismului a Administrației Regionale de Stat Cernăuți, Ucraina, Consiliul raional Fălești, Agenția pentru Protecția Mediului Botosani, Romania și Asociația Obșteasca ”CUTEZATORUL” Fălești, in cadrul Programului Operațional Comun Romania-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013.

 

Graniţe comune. Soluţii comune.
 Programul Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013 este finanţat de Uniunea Europeană prin Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat şi este co-finanţat de ţările participante în cadrul programului.
(
www.ro-ua-md.net)

Această informație a fost realizată cu asistenţa financiară a Uniunii Europene. Conţinutul acestui document se află în totalitate în responsabilitatea Consiliului raional Făleşti şi nu poate fi considerată în nici un caz ca reflectând poziţia Uniunii Europene sau a structurilor de management ale Programului Operaţional Comun România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013