Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Stimaţi lucrători din domeniul cadastrului, geodeziei şi relaţiilor funciare

Deja este o tradiţie ca în fiecare an în ultima zi de duminică a lunii iulie să sărbătorim pe cei care activează într-o ramură legată de una din cele mai importante valori ale unui stat- pămîntul.

Realizarea politicii statului în domeniul relaţiilor funciare, cadastrului, geodeziei,  prin propunerea soluţiilor privind gestionarea patrimoniului şi asigurarea valorificării legale a acestuia, contribuie la relansarea economiei şi dezvoltarea ţării noastre pe făgaşul european al unei societăţi moderne. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru a reuşit să creeze un sistem eficient de gestiune şi menţinere a patrimoniului funciar al statului, implicit al cetăţenilor Republicii Moldova.

Profesionalismul şi perseverenţa colaboratorilor din domeniu au făcut posibilă atingerea unor bune rezultate în sistemul geodezic, cadastral şi funciar, dar există încă multe obiective care urmează sa fie realizate şi atingerea cărora necesită eforturi comune.

Vă urez  sănătate, putere şi persistenţă în activitatea pe care o desfăşuraţi, curaj și optimism în implementarea a noi proiecte.

 

Cu respect

Iraida Bînzari  Președintele raionului Fălești