Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  În perioada  28-29 septembrie curent, o delegație a Consiliului Județean Iași, în frunte cu managerul proiectului, dna Laura Pastravanu și coordonatoarea proiectului dna Silvia Vasile, au efectuat o vizită de monitorizare privind implementarea proiectului ”Călător pe meridiane culturale” si sarcinile pentru realizarea obiectivelor in al doilea an al proiectului, la Consiliul raional și primăria orașului Fălești.

  • mc_1
  • mc_2
  • mc_3

  După întrunirile de lucru cu președintele raionului Fălești dl Sergiu Fîntîna și primarul orașului Fălești dl Alexandr Severin, în cadrul căreia a fost discutat mersul implementării proiectului „Călător pe meridiane culturale”, finalizarea lucrărilor de reabilitare a Muzeului de Istorie și Etnografie "Lazăr Dubinovschi” din or. Fălești, efortul ce trebuie depus pentru contractarea de către primăria orașului Fălești a lucrărilor de reabilitare și reconstrucție a străzii Ștefan cel Mare din or. Fălești.

  În aceiași zi, membrii echipelor de proiect au efectuat o vizită la Muzeul de Istorie și Etnografie "Lazăr Dubinovschi” din or. Fălești, unde au luat cunoștință cu procesul de executare a lucrărilor de reparație, finanțate în cadrul proiectului respectiv, ce se apropie de finalizare. În continuare a fost vizitat monumentul de arhitectură de însemnătate națională, fosta școală de băieți și fete din orașul Fălești, Muzeul sătesc de Istorie şi Etnografie și Mănăstirea „Sfânta Treime” din satul Glinjeni.  

  În ziua următoare echipa de proiect a Partenerului lider, Consiliului județean Iași, a desfășurat o ședință comună de lucru cu echipele de proiect ale Consiliului raional și primăriei orașului Fălești, în cadrul căreia au fost analizate activitățile care au fost desfășurate timp de 12 luni și care urmează să fie implementate in al doilea an al proiectului. Concomitent, a fost discutat și procesul de pregătire a setului de acte necesare pentru semnarea unui acord adițional la contractul de grant, pregătirea si prezentarea rapoartelor de audit si intermediar al proiectului.

  Oaspeții din Romania au vizitat parcul central al orașului Fălești si Centrul de creație si agrement pentru copii si tineri „Eleonora Găina”.

  Proiectul "Calator pe meridiane culturale" este finanțat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România - Republica Moldova și implementat în parteneriat de Consiliul Județean Iași, Consiliul raional Fălești și Primăria orașului Fălești.

  Mai multe fotografii