Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 

 

    La 12 mai în sala de ședințe a Consiliului raional a avut loc un seminar organizat de Oficiul Teritorial Balti al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova , unde au participat primarii raionului, secretarii consiliilor locale, specialiştii pentru reglementarea regimului funciar din cadrul primăriilor, specialiştii din cadrul Direcţiei Agrcultură, Alimentaţie, Relaţii Funciare şi Cadastru a Consiliului raional Făleşti, consultantul  Oficiului teritorial Balti al Cancelariei de Stat.

    Președintele raionului  Dl Valeriu Muduc a transmis un mesaj  de salut pentru toți participanții la seminar. Moderatorul întrunirii Dna Lilia Osoianu, şef adjunct al Oficiului teritorial Bălţi al Cancelariei de Stat a prezentat agenda cu tematica : Înregistrarea bunurilor – proprietate a APL, modificarea înscrisului din Registrul bunurilor imobile, delimitarea bunurilor din domeniul public, privat şi înregistrarea lor,perfectarea planului geometric şi procedura de aprobare – subiecte abordate de Ludmila Svirina, şef  al Direcţiei  Jurdice, Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru  și Denis Budunchi, specialist principal, Agenţia Proprietăţi Publice.

    Atribuirea bazinelor acvatice  în folosinţă persoanelor fizice şi juridice, eliberarea autorizaţiei de mediu pentru folosinţa specială a apei, modul de gestionare şi administrare a bazinelor acvatice neînregistrate în Registrul bunurilor imobile, prezentate de  Proca Dumitru, specialist principal  Agenţia Apele Moldovei.

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea  funcţiei publice  vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul raional Fălești   anunţă  lista  candidaţilor admişi  la proba scrisă, care se va  desfăşura  pe data de 23 mai  2014, ora 14.00 pe adresa: or. Făleşti, str.Ştefan cel Mare 50, incinta Consiliului raional, et.II , sala de şedinţe , telefon de contact: 0259/2-30-62.

1. Bîrliba Vitalie

2. Mărgineanu Oxana

3. Railean Rodica

 

 

Mesaj de felicitare

cu prilejul consemnării Marii Victorii în cel de-al Doielea Război Mondial

Stimaţi făleşteni, scumpi veterani ai războiului

Ziua de 9 Mai, cînd marcăm Măreaţa Sărbătoare a Victoriei asupra fascismului, anual ne trezeşte puternice sentimente de mîndrie pentru fapta tuturor celor, care cu preţul propriei vieţi, cu tinereţea lor plină de viitor, au opus o dîrză rezistenţă tentativei de a înrobi popoare dornice de libertate. În această zi se crează impresia că întreaga lume e copleşită de reminiscenţa tragică a groaznicului război, se formează imaginea că valoarea libertăţilor umane, independenţei şi fraternităţii dobîndesc necondiţionat o simţitoare prioritate faţă de preocupările cotidiene.

Timpul, necruţător, îi smulge de printre noi pe ultimii eroi şi martori oculari ai acelui crunt măcel care a fost nu pur şi simplu o confruntare globală, ci, în primul rînd, cea mai dramatică luptă din istoria omenirii dintre bine şi rău, lumină şi întuneric.

De la depărtarea celor aproape şapte decenii această Victorie a libertăţii asupra sclaviei devine tot mai pregnantă, toz mai valoroasă. Este percepută de noi nu doar ca un eveniment istoric epocal, dar şi ca principala premisă a întregii noastre vieţi de astăzi, ca un nou început al ştafetei onestităţii şi încrederii în om, în cele mai bune calităţi ale lui.

Şi nu ne îndoim de faptul că şi în viitor nimeni şi nicicînd nu va îndrăzni să arunce oricît de mică bănuială asupra faptelor de sacrificiu ale martirilor noştri, nimeni şi niciodată nu va încerca să calomnieze numele celor căzuţi pentru pace şi libertate.

Cu siguranţă suntem convinşi că generaţiile de azi şi de mîine vor veni în fiecare primăvară să depună flori pe Altarul Memoriei, în semn de omagiu şi veşnică pomenire a celor căzuţi de fiecare dată vor aprinde cu plecăciune în sufletele lor candela Recunoştinţei.

Dragii noşti veterani!

Odată cu scurgerea anilor, spre regret, rămîneţi a fi tot mai puţini alături de noi, doar circa 60 la număr, să vă acordăm şi o mai mare atenţie, căci prin Dumneavoastră cinstim amintirea celor căzuţi în lupte, dar şi celor care s-au stins din viaţă după război.

Dumeavoastră sunteţi bucuria şi mîndria noastră, exemplul viu al bărbaţie luptei înverşunate pentru neatîrnare.

Bucuraţi-Va de viaţă, fiţi sănătoşi şi bunul Dumnezeu să vă investească cu putere şi bunăstare,ani plini de zîmbet cald, blînd şi modest. Să fiţi mereu înconjuraţi de stima, atenţie şi respect binemeritat din partea tuturor celor din preajmă, înţelegere, preţuire şi multă dragoste de la cei apropiaţi.

Calde felicitări şi urări de bine cu ocazia Zilei Victoriei tuturor locuitorilor din raion. Pace, lumină şi căldură în sufletele şi familiile dvs, noi izbînzi pe calea făuririi unui viitor mai prosper şi mai minunat.

Slăvită pe veci să fie fapta nemuritoare a tuturor celor care au apărat şi păstrat libertatea!