Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Condiţiile de participare la concurs:

La funcţia nominalizată poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • cunoașterea limbii române;
 • deținerea studiilor superioare sau echivalente lor;
 • a activat în funcții de conducere cel puțin 4 ani;
 • nu a împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție;
 • lipsa antecedentelor penale nestinse pentru infracţiuni săvârșite cu intenţie;
 • nu este condamnată, prin hotărâre definitivă și irevocabilă a instanței de judecată, pentru infracțiuni de corupție, care cad sub incompatibilitățile și restricțiile prevăzute la art.16-21 din Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.

Abilităţi: de organizare, monitorizare şi coordonare a activităţilor, lucrul cu informaţia medicală, cu baze de date, sinteză, analiză, abilități de instruire şi control, de comunicare eficientă (verbal şi scris), de lucru la PC: Microsoft Word, Microsoft Excel, Power Point, Internet.

Atitudini/comportamente: responsabilitate, obiectivitate, iniţiativă, creativitate, flexibilitate, loialitate, tendinţa spre dezvoltare profesională continuă, receptivitate la idei noi, spirit de muncă în echipă, implicare activă în soluţionarea problemelor ordinare şi extraordinare apărute, ţinută şi comportament corespunzător deontologiei lucrătorului medical.

 

Persoanele interesate, la înscrierea pentru concurs, vor depune personal un dosar care va include:

 1. scrisoare de motivare și viziunea privind eficientizarea activității economico-financiare a Întreprinderii;
 2. curriculum vitae (CV);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. copiile diplomelor de studii;
 5. referințe profesionale(nu mai puțin de două);
 6. cazierul judiciar;
 7. declarația privind evaluarea competenței și adecvării persoanei înaintate în funcția de administrator al Întreprinderii, conform anexei al Regulamentului privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de administrator al Întreprinderii municipale;
 8. copiile certificatelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecționare/specialitate;

Dosarul la concurs poate fi depus în termen de 20 zile de la data publicării pe pagina web -Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., până la data de 9 noiembrie 2022 inclusiv, pe adresa: or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare 50, biroul 203, 210, tel: 0(259) 23062 sau 22390

Bibliografia concursului:

 • Constituţia Republicii Moldova.
 • Legea ocrotirii sănătății nr. 411-din 28.03.1995
 • Legea privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar nr.270/2018
 • Legea nr.133/2016 privind declararea averii și a intereselor personale.
 • Hotărârea Guvernului nr.484 din 18.10.2019 pentru aprobarea unor acte normative privind punerea în aplicare a Legii nr.246/2017 cu privire la întreprinderile de stat și întreprinderea municipală