Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Multstimați lucrători din învățămînt!

 A doua lună de toamnă sosește cu acorduri autumnale ale cîntecului nepereche „A ruginit frunza din vii... ” și semnificațiile comprimate de sensuri ale sărbătorii profesionale - - ZIUA LUCRĂTORULUI DIN ÎNVĂȚĂMÂNT.

 Dumneavoastră îmbrăţișaţi una din cele mai nobile profesii din lume, și nu este întâmplător faptul că ea se sărbătorește toamna. Anume acest anotimp ne vine cu avalanșa belșugului, împlinirilor, a bilanţului, iar protagoniștii acestor categorii în mare parte sunteţi Dumneavoastră, profesorii.

 Ziua Dumneavoastră profesională constituie un minunat prilej de a ne exprima recunoștința pentru efortul dumneavoastră continuu în realizarea demersului educațional, pentru energia, responsabilitatea, încrederea și curajul pe care le învestiți zi de zi în copiii țării , pentru devotamentul și spiritul de sacrificiu de care dați dovadă în nobila Dumneavoastră misiune.

 Florile recunoștinței, ale admirației și înaltei considerații sunt astăzi doar pentru Dumneavoastră, cei care purtați podoaba înțelepciunii și recunoștința din partea foștilor și actualilor discipoli. În pofida tuturor greutăților, profesorii rămân a fi cei mai intelegenți și mai de nădejde piloni ai societății, deoarece formați cele mai nobile valori sociale, sunteți promotori a valorilor naționale și universale – devotement și verticalitate, tenacitate și perseverență.

 Stimați profesori, fie ca anii ce vor urma să vă aducă realizări profesionale, bucurii și împliniri personale. Fie ca discipolii pe care ați reușit să-i contagiați de dorul cărții și a vredniciei, în care ați investit atâta suflet și dăruire de sine, să vă îndreptățească așteptările.

 Vă adresez sincere omagii de sărbătoare, însoțite de urări de bine, expresii de înaltă considerațiune. Să aveți dintotdeauna copii curioși, dornici de a parcurge traseul devenirii prin cunoaștere, convingere și afirmare. Vă doresc tuturor multă sănătate, bunăstare și necontenită împlinire sufletească, generată de plăcuta senzație că, prin tot ce faceți, umpleți de sens existența numeroaselor destine umane, aduceți un aport veritabil în frumusețea și armonia lumii.

Iraida Bînzari
Președintele raionului Fălești

Mesaj de felicitare al șefului Secție Cultură și Turism Fălești, Grigore Budu

Stimați pedagogi din instituțiile de învățământ artistic!

 În curcubeul multicolor al toamnei se înscrie o frumoasă sărbătoare pe care o marcăm cu pietate anual – Ziua profesională a lucrătorilor din învățământ. Sufletul profesorului devine sărbătoare pentru toţi. Chipul său blând ce dăruie înţelepciune, te cheamă spre acel lăcaş, în care copiii vin şi se duc, dansând valsul generaţiilor.

 Dumneavoastră, stimați pedagogi, sunteți acei, care, în virtutea scopului suprem al pedagogiei, în calitatea acesteia de ştiinţă şi artă, sunteţi fiecare în parte o catedrală zidită în verticalitatea coloanei noastre infinite şi toţi împreună rămânem înălţându-ne în lumina valenţei de înaltă demnitate.  

 Aurul toamnei a împresurat catedralele de lumină ale pomilor aducând pe aripile zefirilor cele mai frumoase melodii de cuvinte la adresa Dumneavoastră. Această frumuseţe dumnezeiască este susţinută de ritmurile unduioase ale viorilor, de rugăciunile păstorilor întru dăinuirea pedagogilor, care ard pe altarul înălţării spirituale.

 În numele Secției Cultură și Turism, cu sincere sentimente de prețuire și respect, Vă mulţumesc pentru efortul calificat şi plin de abnegaţie depus la sporirea nivelului de educație artistică a elevilor, pentru nectarul cunoştinţelor, pentru firimiturile de înţelepciune pe care le-aţi împărţit în fiecare din discipoli întru dezvoltarea cât mai deplină a talentului şi a creativităţii tinerei generații.

 Cu prilejul frumoasei sărbători profesionale, Vă urez Dumneavoastră şi celor apropiaţi multă sănătate și prosperitate, inspiraţie şi optimism, elan nesfârşit şi energie creatoare pentru realizarea tuturor aspiraţiilor, şi lumină mereu aprinsă în inimi pentru discipoli.

 „Să fii ca apele – numai drum...
 Când eşti izvor, nu poţi decât să curgi spre mare”.

 Să trăiţi! Să cutezaţi! Să luptaţi! 

 Cu profundă gratitudine și considerație,                                                                                        
 Grigore Budu, Șef Secție Cultură și Turism Fălești