Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi, 03 iulie curent, Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședință operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional, unde au fost prezentate informațiile privind activitatea subdiviziunilor subordonate Consiliului raional care s-au desfășurat în perioada săptămânii precedente 26.06.2023-02.07.2023, și planificarea activităților care urmează să se desfășoare pe parcursul săptămânii curente 03.07.2023-09.07.2023.

 • so-03-07-2023_1
 • so-03-07-2023_2
 • so-03-07-2023_3

Astăzi,  30 iunie curent în orașul Fălești s-au desfășurat  aplicații tactice  la protecția civilă  cu echipele primare de intervenție medicală cu medic și fără medic în caz de accidente rutiere ( traume, combustie, evacuarea victimelor din autovehicul). 

Activitatea s-a organizat în conformitate cu ordinul Președintelui Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești cu nr. 13 din 31.03.2023 și a Planului de pregătire pentru Protecția Civilă al anului 2023.

Cu un cuvânt de salut pentru participanți și care este scopul aplicațiilor practice la protecția civilă a venit domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele Comisiei Situații Excepționale a raionului Fălești, Președintele raionului.

Au participat  și reprezentanții organelor de conducere a Protecției Civile din raion, Domnul  Iurie Bobu, coordonatorul medical a Protecției Civile, Doamna Nina Sciastlivîi, șef a IMSP ,,Centrul de Sănătate Fălești”, doamna Ana Bordeniuc, șef a secției Administrație Publică, secretar al comisiei raionale situații excepționale.

La aceste exerciții au participat 2 echipe primare de   intervenție medicală cu medic din cadrul IMSP ,,Spitalului raional Fălești”, 2  echipe primare de intervenție medicală cu medic din cadrul ÎMSP ,,Centrului de Sănătate Fălești”, Chetriș, Mărăndeni, Bocșa, Glinjeni, Ciolacu Nou și Ișcalău și au fost dotate cu  echipament individual de protecție cu materiale medico-sanitare și transport.

Scopul evenimentului a fost de a transmite  cetățenilor despre acordarea primului ajutor și despre măsurile de protecție a cetățenilor în  caz de accidente rutiere.

 • ap-30-06-2023_1
 • ap-30-06-2023_2
 • ap-30-06-2023_3

 Mai multe fotografii

 Astăzi, 29 iunie anul curent, în sala de ședințe a Consiliului raional  a avut loc o ședință de lucru cu reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru , unde au participat Domnul Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului, Domnul Ion BUZINSCHI, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, primari ai orașului, satelor și comunelor din raion și specialiștii în reglementarea regimului funciar din cadrul primăriilor.

 Din partea Agenției au participat  directorului general adjunct domnul Perceamlî Valeriu, șeful direcției cadastru domnul Mindov Lilian și șeful direcției relații funciare domnul Lupu-Guriță Viorel.

 În cadrul ședinței au fost discutate problemele privind înregistrarea cotelor valorice a bunurilor transmise în cadrul programului de stat de privatizare, aplicarea legislației în cadrul lucrărilor de corectare a erorilor în cadrul lucrărilor masive. Diverse întrebări au parvenit pe parcurs din partea reprezentanților autorităților publice locale de nivelul I privind mersul lucrărilor de delimitare a proprietății publice și procedura de schimbare a categoriei de destinație și a modului de folosință a terenurilor.

 • IMG_0406
 • IMG_0407
 • IMG_0408

  Costumul tradițional face parte din tradiția bogată a costumului românesc, exprimă mentalitatea, estetica și etica promotorilor săi. Totuși, cămașa este considerată ca fiind esențială în constituirea specificului lui. Cămașa este prima haină îmbrăcată, deci poate fi înțeleasă drept primul semn cultural.
  La 26 iunie, de Ziua Drapelului Național al României, Direcția Generală Educație și Cultură Fălești, în parteneriat cu Episcopia de Bălți - Eparhia Bisericii Ortodoxe Române, Societatea Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți și Asociația Pentru Conservarea Patrimoniului Cultural, a organizat și desfășurat Festivalul Portului Popular „Ia românească în fiecare casă”, ediția a III-a, locația fiind Centrul de creație și agrement pentru copii și tineri „Lora Găină”, orașul Fălești.
  Festivalul a adunat oameni cu suflet frumos, oameni care știu cât costau nopțile bunicilor și străbunicilor noastre când își coseau singure cămășile de sărbătoare.
  Un mesaj de binecuvântare și de deschidere a festivalului a adus Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălți.

 • 1
 • 2
 • 3

  Cu un cuvânt de felicitare a venit și vicepreședintele raionului Fălești, Veaceslav Tambur care curează domeniul Educație și Cultură. Urări de gânduri bune în susținerea purtătorilor de haină națională a adus și șefa Direcției Generale Educație și Cultură Fălești, Mariana Osadța.
  În cadrul Festivalului au fost organizate 4 ateliere de lucru: țesutul covorului, brodarea cămășii cu altiță, țesutul brâielor și catrințelor, și confecționarea elementelor tradiționale pe pânză. Cu o expoziție inedită de cămăși naționale ne-a delectat, meșterul popular Antohi Silvia, care la finele activității a făcut o donație prețioasă Muzeului raional de istorie și etnografie „Lazăr Dubinovschi”, orașul Fălești, o cămașă națională datată din anii 1918-1920.Implicarea participanților în acest festival demonstrează că tradiția este încă vie și portul popular va dăinui în veacuri în acest spațiu românesc.
  Prezentă la activitate a fost dna Varvara Buzilă – doctor în filologie, specialitatea Folcloristică, conferențiar universitar în arte vizuale, secretar științific, Cercetător științific coordonator, șefa Secției Etnografie, creatoare, purtătoare și admiratoare a costumului tradițional care deține cele mai profunde cunoștințe despre traseul istoric al costumului tradițional.
  Oaspeți de onoare i-am avut pe artiștii Orchestrei ,,Barbu Lăutaru” – flacăra românismului în capitala de nord al Republicii, dirijor - Mihai Verhovețchi și soliștii: Stela Melnic, Viorica Furtună, Valeriu Cebanu, Anastasia Vulpe, Constantin Ciubotaru și inegalabila Maria Șalaru, interpretă de muzică populară, cântecul căreia este conservator de idei estetice și deopotrivă reflector de lumini sensibile și spirituale.
  De asemenea ne-au îmbogățit sufletul cu dansuri și melodii alese: Ansamblul de dansuri populare ,,Făleșteanca”, coregraf Elena Calmuțchi, Ansamblul vocal ,,Acanta”, conducător artistic Gheorghe Simion, Ansamblul folcloric „Doinița”, conducător artistic Angelica Furtună și Mihaela Melnic, profesoară de educație muzicală.
  La final de activitate, Preasfințitul Antonie, Episcopul de Bălți, a decernat participanții din cadrul festivalului cu diplome și distincții de onoare.
Direcția Generală Educație și Cultură Fălești aduce sincere mulțumiri Episcopiei de Bălți, Preasfințitului Antonie, Societății Femeilor Ortodoxe din Episcopia de Bălți și Asociației Pentru Conservarea Patrimoniului Cultural pentru promovarea identității spirituale și culturale românești, promovarea credinței străbune și a tradițiilor în cadrul Festivalului „Ia românească în fiecare casă”, ediția a III-a.

Mai multe fotografii

  Astăzi, 26 iunie curent, Domnul Veaceslav FUSU, Vicepreședintele raionului a convocat în ședință operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional, unde au fost prezentate informațiile privind activitatea sudviziunilor subordonate Consiliului raional care s-au desfășurat în perioada săptămînii precedente 19.06.2023-25.06.2023, și planificarea activităților care urmează să se desfășoare pe parcursul săptămînii curente 26.06.2023-02.07.2023.

  Astăzi, 19 iunie curent, Domnul  Sergiu FÎNTÎNA, Președintele raionului a convocat în ședință operativă șefii direcțiilor, secțiilor și serviciilor din cadrul Consiliului raional, unde au fost prezentate  informațiile privind activitatea sudviziunilor subordonate Consiliului raional care s-au desfășurat în perioada săptămînii precedente 12.06.2023-18.06.2023, și planificarea activităților care urmează să se desfășoare pe parcursul săptămînii curente 12.06.2023-18.06.2023.