Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Mai multe informații : https://cariere.gov.md/ro/job/specialist-principal-serviciul-juridic/21564
Data limită de aplicare - 01.10.2023

Scopul funcţiei publice vacante, conform fişei postului

- Contribuirea la realizarea obiectivelor autorității publice prin promovarea și implementarea unui management eficient al resurselor umane în cadrul autorității publice.

Salariul de funcție

De la 6260 Lei (brut)

Sarcinile de bază ale funcţiei publice vacante, conform fişei postului:

  1. Implementarea procedurilor de selectare, orientare si integrare profesională ;
  2. Asigurarea evidenţei datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice;
  3. Acordarea asitenței informaționale și metodologice în domeniul politicilor de personal specialiștilor din cadrul Consiliului raional și primăriile raionului;
  4. Participarea la proiectarea / reproiectarea structurii organizatorice a autoritatii publice și a subdiviziunilor structurale, completarea statului de personal în corespundere cu structura și efectivul – limită a autorității publice, proiectarea / reproiectarea funcțiilor/ posturilor în cadrul autorității publice;
  5. Asigurarea planificării, organizării și desfășurării procesului de dezvoltare profesională continuă a  funcționarilor publici din cadrul Consiliului raional cât și din cadrul primăriilor din componența raionului.

Tip de angajare

Perioadă nedeterminată