Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Consiliul raional Fălești anunță licitație pentru achiziționarea lucrărilor de reparație
la Muzeul Raional de Istorie și Etnografie  ”Lazăr Dubinovschi” din orașul Fălești

IMG 3110

scrisoare 001 v1 001 v2 001 v3 001

 

 

  Consiliul raional Fălești anunță pentru data de 14.04.2022, ora 10:00, desfășurarea licitației “cu strigare” de acordare a dreptului de încheiere a contractului de arendă a terenului cu destinație agricolă, nr. cadastral 4301102.247, suprafața de 5.8463 ha, bonitatea 62 grade, situat în extravilanul or. Fălești, pe un termen de 25 de ani,  preț inițial de expunere – 30 000 lei; prețul anual de arendă – 20 485,1 lei. Licitația va avea loc în încinta Consiliului raional Fălești, or. Fălești, str. Ștefan cel Mare 50. Condiții de participare la licitație - participanții vor depune dovada achitării taxei de participare la licitație: persoane fizice – 600 lei; persoane juridice – 1200 lei; acontul – 10% din prețul inițial a lotului. Rechizitele bancare: pentru taxa de participare Direcția Generală Educație și Cultură Fălești, c.f.1008601000097, TREZMD2X,– cod IBAN: MD54TRPDAL142310B04038AA, pentru acont: Consiliul raional Fălești, c.f. 1007601009347 cod IBAN: MD14TRGDAL14152143010000; 

 Documentele de participare la licitație se vor depune pînă la data de 13.04.2022, ora 16:00, la adresa: orașul Fălești, str. Ștefan cel Mare, nr.50. Informații la tel. 0(259) 22390.

  Demers Monitorul Oficial