Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3


 BRIGADA NR. 2 MOBIL-OPERATIVĂ A TRUPELOR DE CARABINIERI

a Ministerului Afacerilor Interne
anunță absolvenții liceelor despre admiterea la
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI

 La facultățile:

 • Drept;
 • Securitate Civilă și Ordine Publică.

Candidații trebuie să întrunească următoarele condiții:

 • Deținerea cetățeniei Republicii Moldova;
 • Cunoașterea limbii de stat;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Fără antecedente penale;
 • Să aibă susținut Bacalaureatul.


BRIGADA NR. 2 MOBIL-OPERATIVĂ A TRUPELOR DE CARABINIERI
a Ministerului Afacerilor Interne,
angajează în serviciul militar prin contract, în domeniile:
ordine publicămanagementpsihologicjuridictehnologii informaționalemedicallogisticfinanciar.

Beneficii:

 • Salariu motivat;
 • Pachet social atractiv;
 • Acordarea spațiului locativ de serviciu sau stabilirea îndemnizației pentru închirierea unei locuințe;
 • Pregătirea inițială/continuă în țară, cât și peste hotarele țării, posibilitatea de avansare în carieră;
 • Dotare cu echipament.

Condițiile necesare pentru angajare:

 • Cetățenia Republicii Moldova;
 • Vârsta minimă de 18 ani;
 • Apt din punct de vedere medical;
 • Studii gimnaziale, liceale, profesionale tehnice sau superioare.

primavara falesti 2018

trilateral forum Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova  în parteneriat cu Consiliul raional Făleşti invită agenții economici din raionul Fălești să participe în perioada 13 – 14 iunie 2018, la Forumul Trilateral Ucraina-România-Republica Moldova,

 Evenimentul se va desfașura în mun. Suceava, Romania

 Programul vizitei prevede:

 Participarea la lucrările Forumului Trilateral Ucraina-România-Republica Moldova (14 iunie 2018), în cadrul căruia vor fi puse în discuție următoarele tematici:

 • Oportunități de dezvoltare a relațiilor de afaceri între cele 3 țări;
 • Prezentarea activității economice a celor 3 state;
 • Comerțul frontalier.
 • Participarea la întrevederi de afaceri bilaterale.
 • Vizita la companiile din Suceava sau din proximitate, în dependență de domeniul de interes.

 Consiliul raional Făleşti şi partenerii săi Vă invită să participaţi la Concursul raional „Cel mai bun antreprenor al anului”. Concursul reprezintă evenimentul de referinţă pentru aprecierea succeselor antreprenorilor locali, înregistrate pe parcursul unui an. Participanţii la concurs vor fi evaluaţi în baza indicatorilor prezentaţi pe formulare-tip, în cadrul a 10 nominalizări: antreprenorii anului în sferele de producere, agricultură, construcţii, alimentaţia publică, comerţ, cei mai buni antreprenori din rândul tinerilor şi femeilor, pentru cel mai mare aport la bugetul local, pentru cele mai multe locuri de muncă nou create, cel mai bun meşter popular. Termenul-limită de aplicare: 20 mai 2018. Gala Festivă „Cel mai bun antreprenor al anului” în cadrul căreia vor fi premiaţi învingătorii, va avea loc în data de 22 iunie, anul curent. În cadrul evenimentului, de către instituţiile responsabile de implementarea programelor de finanţare, vor fi prezentate posibilităţile de finanţare a agenţilor economici. La acest eveniment sunt invitaţi atât participanţii la concurs, cât şi alţi agenţi economici şi persoane fizice interesate.

 Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să ne contactaţi la numărul de telefon:  025922915.

 Accesați mai jos:

ls 04 Consiliul raional Făleşti anunţă, că solicitanţii de locuinţe sociale pot depune cererile privind acordarea locuinţei începînd cu data de 10 aprilie 2018. Cererile vor fi însoţite de documentele prevăzute în Regulamentul cu privire la modul de repartizare a locuinţelor sociale, aprobat prin decizia consiliului raional nr.01/25 din 22.03.2018, poate fi accesat pe pagina web. www.cr-falesti.md.

 Pentru depunerea cererilor şi documentelor necesare, precum şi primirea informaţiei privind condiţiile şi criteriile de eligibilitate, care urmează a fi îndeplinite de potenţialii beneficiari de locuinţe sociale, a se adresa secretarului comisiei  Aliev Alina, biroul nr.204, etajul II al Consiliului raional.

 Telefon de contact: 0(259) 22057.

 Regulamentul cu privire la modul de repartizare a locuinţelor sociale