Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Licitaţie publică Nr. 17/02114

Autoritatea contractantă

AGENŢIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

Adresa

Republica Moldova, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri, 8

Telefon/fax

00373 231 2-96-82

Membru al grupului de lucru , responsabil de procedura de achiziţie

GUDUMAC DENIS

Obiectul achiziţiei

Asigurarea orașului Fălești cu apă din rîul Prut 2

Cod CPV

45232150-8

Locul eliberării documentelor/caietului de sarcini

Republica Moldova, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8, bir. 202

Locul desfăşurării procedurii de achiziţie publică

Republica Moldova, mun. Bălţi, Piața Vasile Alecsandri 8, bir. 204

Limba în care vor fi întocmite documentaţia standard/caietul de sarcini

Română

Pentru ridicarea documentelor de licitaţie pe suport de hârtie taxa de achitare constituie

0.00

Termenul de depunere a ofertelor

21.07.2017 11:00

Termenul de desfăşurare a procedurii de achiziţie publică

21.07.2017 11:00

 

Date suplimentare privind procedura de achiziție: 
http://etender.gov.md/proceduricard?pid=20303490 

Sursa: adrnord.md

Lista
candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice
vacante de specialist superior Serviciul Arhivă

1. Trocin Elena
2. Miron Alina
3. Rîbac Lilia

Concursul va avea loc la data de 25 aprilie 2017, ora 14.00, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

Comisia de concurs 

 Scopul general al funcţiei:
Valorificarea documentelor păstrate în depozitele Serviciului Arhivă și verificarea existentului pentru consolidarea și dezvoltarea fondului arhivistic.

 Sarcinile de bază:
 1. Asigurarea evidenței de stat a documentelor;
 2. Asigurarea păstrării calitative și în volum deplin a documentelor de arhivă cu termen permanent de păstrare din instituțiile raionului Fălești;
 3. Valorificarea documentelor păstrate în depozitele Serviciului raional de arhivă;
 4. Elaborarea și dezvoltarea aparatului științifico-informativ.

 Condiţiile de bază pentru participare la concurs:
 • deţinerea cetăţeniei Republicii Moldova;
 • cunoaşterea limbii de stat;
 • are capacitatea deplină de exerciţiu;
 • neatingerea vîrstei necesare obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă ;
 • în ultimii trei ani, nu a fost destituit dintr – o funcţie publică sau nu i – a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • neprivarea de dreptul de a ocupa funcţii publice ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s – a dispus această interdicţie;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie ;
 • este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată.