Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Ziua de 9 Mai semnifică pentru întreaga istorie a omenirii pagină remarcabilă, care răvășește răni adânci a trecutului și încununează multe amintiri despre cei care și-au dorit un viitor pașnic. Anume în această zi marcăm Ziua Victoriei, eveniment care au ca scop informarea publicului despre realitățile istorice, cât și promovarea valorilor umane.

  Cu acest prilej, Consiliului raional, conducerea raionului a organizat activitatea consacrată aniversării a 79-a a Zilei Victoriei și a comemorării Eroilor căzuți pentru Independența Patriei

  Ziua comemorativă s-a desfășurat la complexul memorial ,,Gloriei Militare”, unde a început cu parastasul întru pomenirea tuturor ostașilor duși în lumea fără de întoarcere va fi oficiată de către Protoiereul  Mitrofan Ioan  Pelin, parohul  bisericii Sf. Dumitru din Gara Fălești.

  La activitate au participat Domnul Tudor Paladi, președintele interimar al raionului Fălești, Domnul Alexandru Severin, primarul orașului Fălești, Domnul Ion Buzinschi,  reprezentantul Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, funcționarii publici din cadrul autorităților publice locale, elevi și profesori din cadrul instituțiilor de educație.

  Mesaje de mulțumire pentru activitatea  eroică a fost transmis de către Domnii Tudor PALADI, președintele interimar a  raionului, Alexandru SEVERIN, Primarul orașului Fălești, Ion BUZINSCHI, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat,  Domnul Valeriu BOBU, Președintele Asociației raionale a Veteranilor de Război și  ai Muncii și un mesaj al tinerei generații a fost transmis de  Vladimir PROCOPOV, elev al IP LT „A. Pușchin” din orașul Fălești.

  Activitatea a continuat cu un recital de interpretate de elevii din cadrul instituțiilor de educație din oraș.

  Întru amintirea celor căzuți pentru PACE, în scopul de a imortaliza lecțiile dure, scrise cu sânge, pe care le-a oferit întregii omeniri cel de-al doilea Război Mondial, a urmat un minut de reculegere și depunerea de flori.

  Mai multe fotografii

  Domnul Tudor PALADI, președintele interimar a raionului a convocat astăzi în ședință șefii direcțiilor, secțiilor și a serviciilor din cadrul Consiliului raional, în cadrul căreia s-au discutat despre planul de activitate a subdiviziunilor pentru săptămâna curentă.

  În context, domnul Tudor PALADI, președintele interimar  a menționat despre organizarea și desfășurarea activităților prilejuite de Ziua Comemorării eroilor căzuți pentru apărarea Patriei și Ziua Europei care se vor desfășura la data de 09 mai orele 09:00 și orele 10.

  Vineri, 26 aprilie 2024, în cadrul unei vizite de documentare și în contextul realizării studiului de fezabilitate pentru proiectul de restabilire a rețelelor de irigare din satul Călinești, reprezentanții grupei de proiect din Fondul francez de dezvoltare în persoana doamnei Christien Oriol - specialist internațional de mediu social, Amandine Savey - inginer de proiect, Pantea Valentin -  președintele AUAI „Pădurea Domnească”, primarul satului Călinești doamna Ala Procopciuc au avut o întrevedere cu vicepreședinții raionului domnii Tudor Paladi, Oleg Savva, și șeful SAA Valeriu Motelica.

  În cadrul discuțiilor, s-au abordat subiecte legate de evaluarea impactului social și de mediu, efectele secetelor hidrologice care afectează an de an producția agricolă și s-a argumentat  necesitatea investițiilor în restabilirea sistemelor de irigare, care este unul din factorii de sporire a productivității din agricultură și  fără care nu poate fi vorba de competitivitate, de venituri sporite pentru locuitorii din mediul rural, de contracarare a factorilor de risc în agricultură. Părțile au fost unanime în ideea că restabilirea sistemelor de irigare are o importanță strategică pentru asigurarea securității alimentare a Republicii Moldova.

  La final vicepreședintele raionului  domnul Tudor Paladi a informat oaspeții despre proiectele aflate în implementare la etapa actuală privind aprovizionarea satelor cu apă potabilă și a subliniat importanța studiului, cu privire la estimările ce țin de aspectele ale acestui proiect, în special a celor legate de reglementare, pentru a conferi siguranță și claritate pentru potențialii utilizatori de apă.

  Astăzi, 26 aprilie, comemorăm veteranii care au participat la lichidarea  tragediei  nucleare din 26 aprilie 1986, avaria de la Cernobîl…

  La complexul memorial ,,Aleea Eroilor”, la monumentul eroilor căzuți la datorie, lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl  s-a desfășurat activitatea  unde au participat conducerea  raionului, a primăriei orașului Fălești, reprezentantul Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, participanți de la lichidarea avariei de la Cernobîl, funcționarii publici din cadrul autorităților publice locale, elevi și profesori din cadrul instituțiilor de educație.

  Mesaje de  mulțumire pentru activitatea  eroică a veteranilor de la Cernobîl a fost transmise de către  conducerea raionului Domnii Tudor PALADI, Vicepreședintele raionului, Alexandru SEVERIN, Primarul orașului Fălești, Ion BUZINSCHI, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Burlacu Maria locuitoare a satului Răuțel văduva participantului de la lichidarea avariei de la Cernobîl Vladimir Burlacu care în discursul dumnealor au menționat, că cu prețul propriei vieți și sănătății au salvat sute de mii de alte vieți omenești, cuvinte de apreciere pentru sacrificiul la acele operațiuni, la acea catastrofă unde s-a luptat fără arme și fără echipamente speciale. Au răsunat cântece și poezii din partea: elevei Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”, Bianca-Victoria MARIŢ, elevii Liceului Teoretic „Alexandr Pușkin”, Nichita RURAC și Artiom MOSCAL și eleva Liceului Teoretic „Ion Creangă” Vitalina NOROC.

  Reamintim că acum 38 de ani de la tragedia provocată de catastrofa care s-a produs la Centrala nucleară de la Cernobîl, a afectat o mare parte a lumii.  Constatăm, cu regret, că acea tragedie a provocat pierderi umane similare războaielor. Milioane de oameni au fost expuși la radiații și și-au distrus viețile

  La final de activitate a urmat  minutul de reculegere și depunere de flori în memoria eroilor căzuți la datorie, lichidarea consecințelor avariei de la Cernobîl.

  Mai multe fotografii

  Domnul Tudor PALADI, Vicepreședintele raionului a convocat astăzi în ședință șefii direcțiilor, secțiilor și a serviciilor din cadrul Consiliului raional, în cadrul căreia s-au discutat despre planul de activitate a subdiviziunilor pentru săptămâna curentă.
  În context, domnul vicepreședinte a menționat despre îndeplinirea responsabilă a sarcinilor de serviciu a fiecărui specialist întru soluționarea problemelor cetățenilor raionului în diverse domenii.

  În urma demersului conducerii IP Cadastru Bunurilor Imobile,  privind solicitarea de a interveni în deblocarea situației ce ține de finalizarea lucrărilor în cadrul proiectului de înregistrare masivă în primăria Ciolacu Nou, astăzi în sala de ședințe a Consiliului raional reprezentanții Serviciului Relații Funciare și Cadastru au organizat o ședință de lucru cu reprezentanții autorității publice locale Ciolacu Nou - angajații din cadrul primăriei și consilierii locali din cadrul Consiliului local Ciolacu Nou.

  Ședința a fost prezidată de Domnul Tudor Paladi, vicepreședintele raionuluii,  domnul Oleg Savva, vicepreședintele raionului, domnul Ion Buzinschi, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, managerul proiectului  domnul Antonciuc Vitalie, executantul lucrărilor domnul Pahomi Nicolae.  În cadrul discuțiilor,  unde au fost ascultate opiniile si explicațiile tuturor participanților la ședință, au fost propuse soluții privind soluționarea problemei create și s-a decis în mod de urgență convocarea ședinței extraordinare a Consiliului local Ciolacu Nou, cu emiterea unei decizii privind aprobarea materialelor deja executate ca cetățenii să beneficieze de serviciile de înregistrare a bunurilor imobile.