Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Hotărîrile Colegiul Consultativ constituit în raionul Fălești

   

La 25 februarie curent în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești a avut loc ședința Consiliului consultativ al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, prezidată de domnul Vitalie Nogali, șef al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat.

În cadrul ședinței, la care au participat șefii serviciilor publice desconcentrate din raion au fost examinate chestiuni privind: 

  • aprobarea componenței nominale a Colegiului în redacție nouă;
  • asigurarea realizării executării pedepsei sub formă de muncă neremunerată în folosul comunității în comun cu Biroul de Probațiune Fălești;
  • campania de prevenire a incendiilor în sectorul locativ cu sloganul „O casă protejată – O viață salvată;
  • situația antiincendiară pe teritoriul raionului Fălești;
  • situația poluării apelor acvatice în urma ignorării cerințelor de colectare, epurare și deversare a apelor uzate;
  • realizarea programului de imunizări pe anul 2020.

Hotărîrile Colegiul Consultativ rn. Fălești din 25.02.2021

Galerie foto