Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Denumirea funcției publice vacante/Subdiviziune: Specialist principal, Secția Elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești

  Tip de angajare: Pe perioadă nedeterminată

  Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continuu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

  Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul cheltuielilor bugetare pe anul (anii) viitor a prognozei bugetului raionului;
 2. Recepționarea și generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor;
 3. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice cu privire la elaborarea şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul cheltuieli;
 4. Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;
 5. Verificarea corectitudinii calculării fondurilor de salarizare pe instituţiile bugetare din raion.                           

Denumirea funcției publice vacante/Subdiviziune: Specialist, Secția Elaborare și administrare a bugetului, Direcția Generală Finanțe și Economie Fălești

Tip de angajare: Pe perioadă nedeterminată

Scopul general al funcției: Proces bugetar eficient și continuu prin acordarea asistenței metodologice și practice în elaborarea și administrarea bugetelor.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea conform principiilor de bază ale politicii statului în domeniul veniturilor a pronosticului bugetului raionului.
 2. Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologie cu privire la elaborare şi estimarea bugetelor de nivelul I şi al II, la compartimentul resurse.
 3. Recepționarea și generalizarea rapoartelor lunare, trimestriale, anuale, în scopul prezentării acestora la Ministerul Finanţelor.
 4. Primirea, analiza şi introducerea în baza de date a rectificărilor şi modificărilor resurselor şi cheltuielilor instituţiilor finanțate de la bugetului raional, acordarea suportului metodologic și practic la introducerea rectificărilor și modificărilor instituțiilor din subordinea Consiliului raional și primăriilor raionului;
  Monitorizarea executării bugetului raionului la compartimentul resurse.

Lista 

candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal în elaborarea, implementarea proiectelor și atragerea investițiilor.

  

1. Lipsiuc Ana

2. Cecalenco Veronica

 

Concursul va avea loc la data de  17 august 2020, ora 0900, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești.

                                                                                          

                                                                                            Comisia de concurs

Scopul general al funcţiei publice : specialist principal în elaborarea, implementarea proiectelor și atragerea investițiilor:

Contribuirea la dezvoltarea capacităților autorităților administrației publice locale de a aplica la anumite proiecte în scopul atragerii investițiilor la nivel local.

Sarcinile de bază:

 1. Elaborarea și implementarea proiectelor locale, regionale, naționale și internaționale;
 2. Identificarea problemelor cu care se confruntă raionul Fălești;
 3. Identificarea partenerilor de proiecte din rândul administrațiilor publice locale,regionale, naționale și internaționale.
 4. Informarea și conștientizarea populației, organelor administrației publice locale, agenților economici privind necesitatea atragerii investițiilor și participarea la programele și concursurile de granturi.
 5. Promovarea politicii de dezvoltare regională, bună vecinătate, Integrare Europeană, istoriilor de succes, privind implementarea proiectelor la nivel local, regional, național și internațional.

Informație
privind lista candidaţilor admişi la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante
de Șef Secție Administrație Publică.

 

  1. Moisei Evghenia
  2. Bordeniuc Ana

          Comisia de concurs

Scopul general al funcţiei: 

Contribuirea la eficientizarea activităţii autorităţilor publice de nivelul I şi  II prin elaborarea şi implementarea politicilor publice ce ţin de realizarea obiectivelor de interes raional.

Sarcinile de bază:

 1. Asigurarea unui management eficient al activităţii secţiei   Administraţie Publică;
 2. Coordonarea activităţii secţiilor şi direcţiilor Consiliului raional şi a Aparatului Preşedintelui raionului;
 3. Contribuirea la organizarea şi desfăşurarea şedinţelor Consiliului Raional;
 4. Implementarea procedurilor de dezvoltare profesională a funcţionarilor publici de ambele nivele.
 5.  Acordarea asistenţei informaţionale şi metodologice autorităţilor publice de nivelul I în domeniul respectiv.