Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 31 august bibliotecile publice, în parteneriat cu APL și alte instituții din teritoriu, au  dat start suitei de manifestări culturale în cadrul Festivalului  Naţional al Cărţii şi Lecturii, care are scopul de a uni oamenii, a-i ajuta să comunice pe marginea unor valori netrecătoare: Cartea, Lectura, Cunoașterea. Promovarea cărţii şi a lecturii a stat dintotdeauna la baza activităţii bibliotecii, de aici şi multitudinea de modalităţi, forme şi mijloace folosite de bibliotecari. Acestea pot fi multiplicate prin folosirea tehnologiilor de informare şi comunicare cu ajutorul cărora informaţia şi conţinuturile circulă mai repede şi în mai mare calitate.

 La 11 august 2017 a avut loc sesiunea a II-a a atelierului de creație „Ia - piesă de grație a costumului popular”. Activitate organizată de Secția Cultură și Turism în colaborare cu iscusita meșteriță în domeniul broderiei artistice Silvia Antohi, membru al Uniunii Meșterilor Populari din Moldova, a avut ca scop preluarea experienței avansate în crearea corectă și realizarea iei tradiționale, ținând cont de compoziția lor, culori și ornamente. Participanții  la atelier au redescoperit dragostea față de ie, au învățat vechea tehnică, broderia în cruciuliță, au aplicat cu dragoste modelele pe pânză, știind să se conformeze tradiției pentru a prinde din ea tot ce este mai frumos ca model estetic. Au prins contur modelele pe mânecile iei, exprimând toată feminitatea celei ce a creat-o, brodând visurile și năzuințele spre frumusețe, bunătate, fericire, iubire. Ia înseamnă mâni fermecate care brodează punct lângă punct, ceea ce în final va deveni o operă de artă pe o pânză aparent banală. Prin munca noastră aducem un strop de frumusețe, culoare și relaxare. Doamna Antohi s-a destăinuit referitor la activitate, că o face cu mare drag pentru perpetuarea Iei, promovarea Iei ca simbol național și trebuie să fim mândri să o purtăm, dar și în memoria tatălui domniei sale, Timofte Leonid Vasile, care, în viața sa, în funcție de șef al învățământului și apoi al culturii din raion a făurit lucruri frumoase, notabile pentru prosperarea acestor domenii îngemănate. Domnul Grigore Budu, șef Secție Cultură și Turism, a încurajat munca iubitoarelor de frumos și a menționat importanța promovării adevăratelor valori. 

 Întrunirea metodică a angajaților instituțiilor de cultură din luna august tradițional este dedicată sărbătorilor naționale Ziua Independențe și Limba Noastră, precum și Festivalului Național al Cărții și Lecturii. Adunați în incinta Școlii de Muzică, în data de 10 august, angajații caselor/căminelor de cultură și bibliotecilor publice au fost salutați de către șeful Secției Cultură și Turism, care a trasat obiectivele principale în organizarea și desfășurarea manifestărilor culturale în cadrul acestor sărbători. După o oră de vreme specialiștii secției au lucrat pe două secțiuni – case/cămine de cultură și biblioteci publice.

 Pentru angajații caselor/căminelor de cultură au fost anunțate concursuri raionale de creație proprie „Îmi cânt Patria și Graiul” (literar) și de lucrări ale pictorilor amatori „Pe un picior de plai, pe o gură de rai”, totalurile cărora se vor face pe 25 august. În cadrul evenimentelor dedicate sărbătorilor naționale vor fi organizate două festivaluri – Festivalul folcloric „La izvor de cânt și joc” (august) și Festivalul Etniilor „Unitate prin diversitate” (septembrie). O activitate de mare responsabilitate pentru angajații din cultură sunt hramurile localităților organizate prin forme complexe și metode teatralizate, cu implicarea întregii comunități.

  Bibliotecarii făleşteni au finisat cu succes instruirile în cadrul trainingului de Advocacy, desfășurat  în incinta Bibliotecii publice raionale „Mihai Eminescu” în trei module de instruire a câte 2 zile fiecare și 3 sesiuni pe zi cu includerea dezvoltării strategiilor de  promovare a bibliotecii,  de Advocacy, diseminarea succeselor și bunelor practici în activitățile de advocacy, precum și asigurarea durabilității activităților de advocacy. În rezultatul desfășurării trainingului cei 12 bibliotecari instruiți au realizat și compilat planuri de promovare, advocacy și durabilitate.

  Programul Novateca a lansat la începutul anului curent pentru toți bibliotecarii din bibliotecile publice locale, raionale, orășenești, municipale și naționale, membre ale rețelei Novateca, care se angajează a fi lideri și inovatori în bibliotecile și comunitățile lor, un apel public privind aplicarea la o oportunitate interesantă pentru bibliotecarii inovatori și îndrăzneți din Moldova -  Inițiativa Liderism pentru Inovatorii Bibliotecii. Programul, cu o durată de 10 luni, a avut drept scop consolidarea capacităților și fortificarea unei rețele de lideri și inovatori ai bibliotecii la nivel local, regional și național. Programul a implicat mai multe etape, iar participarea la întregul curs de activități a fost determinată de evaluarea formularelor de aplicare, evaluarea sarcinilor desfășurate periodic, interviuri și progresul înregistrat în cadrul și la finalul fiecărei activități.