Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Programul național Novateca, în cooperare cu Secția Cultură și Turism și Biblioteca publică raională „M.Eminescu”, au organizat pe data de 22 septembrie curent la Fălești Conferința de Orientare pentru bibliotecile publice din opt localități ale raionului, care au aderat la Program în 2016. Conferința a avut drept scop familiarizarea reprezentanților din bibliotecile selectate – bibliotecari, primari, șeful și specialistul pentru biblioteci ai Secției Cultură și Turism cu scopul și cerințele programului Novateca, aspectele logistice ale dotării cu echipament a bibliotecilor, cât și cu oportunitățile de dezvoltare profesională a bibliotecarilor. La Conferință au mai participat specialistul coordonator pentru dezvoltarea bibliotecilor în cadrul Programului Novateca Igor Mironiuc, Lilia Rogut, formator al Centrului de Excelență profesională a Bibliotecii municipale „E. Coșeriu” din Bălți, reprezentanți ai mijlocelor mass media din raion.

În cuvântul său întroductiv moderatoarea activității Elena Negoiță, formator al Centrului de Formare și Instruire în cadrul Bibliotecii publice raionale „M.Eminescu” a menționat, că pînă la moment în familia mare a Programului Novateca au aderat deja 800 biblioteci publice din țară și 80% din cele 53 biblioteci publice din raion, care au fost dotate cu echipament modern (calculatoare, imprimante, scanere) pentru a facilita transformarea lor în centre comunitare vibrante capabile să ofere cetățenilor acces public gratuit la internet și o gamă largă de servicii inovatoare. În acest scop bibliotecarii au fost instruiți în utilizarea calculatorului și a internetului, au învățat ce presupune conceptul de bibliotecă modernă și au aflat cum să creeze și să presteze noi servicii de bibliotecă.

  Secţia Cultură şi Turism anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de director al instituției de învățământ artistic complementar, după cum urmează:

  1. Școala de Muzică or. Fălești;
  2. Școala de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie” or. Fălești;
  3. Școala de Arte s. Glinjeni.

  La concurs pot participa cetățeni ai Republicii Moldova cu studii superioare universitare (profil artă), dețin grad didactic la una din disciplinele predate în instituție, care au o vechime în activitatea didactică de cel puțin 5 ani, posedă abilităţi de utilizare a computerului, la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu au împlinit vârsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă, posedă limba română, sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea funcției, nu au antecedente penale.

Suita de manifestări care au fost organizate în cadrul Festivalului Naţional al Cărţii şi Lecturii corespund perfect dezideratului unei bibliotecii publice de a uni oamenii, a-i ajuta să comunice pe marginea unor valori netrecătoare: cartea, lectura, cunoașterea. Promovarea cărţii şi a lecturii constituie baza activităţii instituțiilor bibliotecare, de aici şi multitudinea de modalităţi, forme şi mijloace folosite de bibliotecari.

La ediția Festivalului din anul curent, care s-a desfășurat în perioada 31 august - 03 septembrie ca şi la ediţiile din anii precedenți,  au fost folosite avantajele oferite de TIC în diseminarea informaţiilor şi documentelor  pentru schimbul de idei și experienţe avansate. Activitățile desfășurate în cadrul Festivalului din 2016 au asigurat  realizarea Hotărîrii Guvernului nr. 625 din 20.05.2016 cu privire la programul național de acțiuni consacrate sărbătoririi a 25 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova  „Moldova -25”. deasemenea au fost luate în considerare prioritățile anului 2016, date și aniversări remarcabile care au tangențe cu domeniul carte și lectură, precum și faptul, că anul 2016 este declarat Anul Mihai Grecu.

La 27 iulie 2016, în incinta Secției Cultură și Turism Fălești a avut loc întrunirea conducătorilor formațiilor artistice de amatori din raion care vor participa la Parada Portului Popular și spectacolul artistic în cadrul aniversării a XXV-a a Independenței Republicii Moldova, organizată în raionul Fălești.

Întrunirea a deschis șeful Secției Cultură și Turism, Grigore Budu, care a menționat despre importanța evenimentului și seriozitatea de care se dă dovadă în cadrul pregătirilor. Domnia sa a reiterat faptul că toți actorii implicați în organizarea evenimentelor vor trebui să demonstreze receptivitate, inițiativă și responsabilitate pentru obligațiile pe care și le asumă.

Despre agenda zilei de 27 August 2016 a vorbit Dna Raisa Budu, șef al Secției Administrație Publică, care a adus la cunoștința conducătorilor formațiilor artistice despre inițiativa Comitetului organizatoric al sărbătorii, prioritățile care sunt puse la bază, recomandările și așteptările în rezultatul acțiunilor.

Împreună cu colegii, Ludmila Negri, specialist principal, Secție Cultură și Turism, au identificat problemele și căile de soluționare în pregătirea Paradei Portului Popular. S-au discutat diferite aspecte din cadrul activității formațiilor artistice – repertoriul, vestimentația populară, ținuta scenică ș.a.

Evenimentele care vor derula în cadrul marcării aniversării a XXV-a a Independenței Republicii Moldova, organizate la nivel local și raional, vor demonstra sobrietate, colorit tradițional, responsabilitate eminentă.

La 22 iulie curent in incinta sălii de ședințe a Consiliului Raional Fălești a avut loc lansarea volumului “SUNT UN SIMPLU CETĂȚEAN & PRIN ȘTIINȚĂ ȘI CREDINȚĂ SPRE ADEVĂR”, cu participarea autorului Mihai CORJ, doctor în drept, conferențiar universitar, decan al Facultății de Drept a Unstitutului Nistrean de Economie și Drept, președinte al Institutului de Creație Legislativă „Lex Scripta”, autor a peste 100 de lucrări științifice de referință ce țin de problemele din dreptul constitutional, electoral, administrativ, financiar, bugetar, fiscal etc. Menționăm, că volumul a fost publicat în 2015 la Chișinău și la apariția acestei ediții și-au dat concursul și Consiliul Științific al Institutului de Cercetări juridice și politice al Academiei Științifice a Moldovei și Senatul Institutului de Creație Legislativă „Lex Scripta”, Autorul a menționat, că monografia prevede un studiu complex ce privește normativitatea, interpretarea și aplicarea dreptului unde sunt abordate mai multe domenii din ramurile sistemului juridic și s-a referit detaliat la toate cele 13 capitole a volumului ce prevăd ameliorarea cadrului juridic. Despre faptul cum autorul a întreprinstoate acțiunile, publicul prezent  - funcționari publici, dar și persoane din diverse domenii,  a aflat pe parcursul prezentării, după care au parvenit și întrebări adresate autorului Mihai Corj.

Șeful Secției Cultură și Turism Grigore Budu a mulțumit pentru prezentarea captivantă și utilă a monografiei și a afirmat că autorul “face un lucru impresionant, dînd dovadă de activism profund cetățenesc, patriotism”. În încheierea evenimentului, cei prezenţi în sală și-au manifestat dorința de a colabora pe viitor, întrucît în opinia lor, doar prin unirea eforturilor tuturor cetățenilor domeniul juridic ar putea prospera. Un gest frumos din partea autorului a fost setul de cărți donat Bibliotecii publice raionale „M. Eminescu” Fălești., la inițiativa căreia s-a produs evenimentul.

Mai multe fotografii