Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Suntem fericiţi că facem parte dintr-un neam cu tradiţii şi obiceiuri adînc implantate la rădăcini. Din cele mai frumoase fac parte şi Sărbătorile de Iarnă pe care le aşteaptă cu mult drag atît copiii, cît şi cei adulţi, şi din moment ce spiritul acestor Sărbători se lasă peste noi, încercăm să fim mai buni, mai înţelepţi, mai înţelegători şi mai iertători...
Sărbătorile de iarnă – Crăciunul şi Anul Nou – ne aduc în dar cele mai fascinante tradiţii şi obiceiuri ale neamului, ce ţin de marcarea acestor evenimente. Pe an ce trece simţim schimbarea şi îmbogăţirea repertoriului. Conservarea şi valorificarea materialului folcloric ce se interpretează în perioada Sărbătorilor de Iarnă, fiind o condiţie inevitabilă, duce la perpetuarea acestuia.
  Anual, Secţia Cultură şi Turism, cu susţinerea Consiliului raional, organizează Festivalul raional al tradiţiilor şi obiceiurilor de iarnă, la ediţia recentă purtînd genericul „Mîine anul se-nnoieşte”. La 25 decembrie 2011 Festivalul a fost găzduit în 3 centre culturale: Glinjeni, Sărata Veche şi Călugăr, care au întrunit cele mai bine pregătite formaţii artistice de amatori şi participanţi individuali din primăriile: Glinjeni, Hiliuţi, Catranîc, Mărăndeni, Sărata Veche, Pietrosu, Albineţul Vechi, Bocani, Făleşti, Călugăr, Scumpia, Izvoare, Risipeni, Taxobeni, Pruteni ş.a.
  Colindul este o nepreţuită zestre  spirituală, pe care o moştenim din moşi-strămoşi şi care este sfînt, pentru că transmite un mesaj ceresc, o veste de la Dumnezeu. Astfel, diverse colinde au fost prezentate de formaţiile folclorice „Sărătenca” (Sărata Veche), „Pietroşeanca” (Pietrosu), „Baştina” (Făleşti), „Vatra” (Catranîc şi Risipeni), „Smărăndiţele” (Mărăndeni), „Busuioc” (Valea Rusului), „Scumpianca” (Scumpia), „Crizantemele” (Taxobeni), „Doruleţ” (Călugăr) şi cele din localităţile din localităţile Albineţul Vechi şi Bocani, corul „Izvoraş” (Izvoare) şi ansamblul vocal „Mărgăritarele” (Glinjeni). Şi participanţii individuali au fost activi aducînd în scenă minunatele pierle folclorice: Tamara Railean (Sărata Veche), Maria Codreanu (Pietrosu), Efrosinia Covaliuc şi Iana Pascal (gara Fălești), Maria Bucatari şi Dana Şmiglu (Hiliuţi), Ludmila Gaugaş (Catranîc), Georgeta Cheptea (Pruteni).
  Urăturile tradiţionale – Pluguşorul – a păstrat scenariul ritualic al unei invocări magice cu substrat agrar şi este întotdeauna însoţit  de strigături, pocnete de bici şi sunete de clopoţei, iar plugul adevărat, tras de boi, este înlocuit de buhaiul care imită mugetul boilor. Find recitată într-un ritm vioi, urarea devine tot mai veselă şi mai optimistă spre sfîrşitul ei. Şi astfel de urături au răsunat la majoritatea colectivelor participante.
 

  Anual, Secţia raională Cultură şi Turism acordă atenţie sporită instruirii cadrelor din domeniul culturii care se relevă şi prin organizarea seminarelor de specialitate cu scop de a cultiva şi pregăti angajaţii în vederea însuşirii teoriei şi practicii în domeniu de organizare şi schimb de experienţă culturală, completarea proiectelor culturale cu idei noi. Astfel, pe parcursul anului 2011 pentru instituţiile de cultură au fost organizate 4 seminare raionale, în cadrul cărora s-a făcut o evaluare a activităţii precedente şi s-au trasat sarcinile prioritare pentru perioada ulterioară.
  O bună practică se atestă şi la organizarea seminarelor zonale. În acest sens au fost organizate 2 seminare în primăriile Işcalău şi Pînzăreni, la care au participat şi administraţiile locale prin persoana doamnelor primar (Valentina Mereniuc şi, respectiv, Raisa Cojocaru) cu un mesaj de salut şi un scurt istoric al localităţii. La aceste activităţi specialiştii instituţiilor de cultură din primăriile nominalizate au prezentat o informaţie succintă din experienţa de lucru a Casei de cultură şi Bibliotecii publice din localitate cu prezentarea unei activităţi artistice publice model.
  Pe 7 aprilie s.Doltu, primăria Işcalău, a întrunit angajaţi din domeniul culturii din primăriile: Işcalău, Catranîc, Sărata Veche, Ciolacu Nou, Pietrosu, Bocani, Făleştii Noi, Glinjeni (total 39 persoane). A fost organizată şi desfăşurată pentru ce-i prezenţi o activitate culturală model -  „Lume, lume, hai la glume”, prilejuită de sărbătoarea „Ziua Umorului”.
  În data de 28 noiembrie Casa de Cultură din s.Pînzăreni a reunit lucrătorii culturii din primăriile: Pînzăreni, Ilenuţa, Obreja Veche, Egorovca, Hiliuţi, Mărăndeni, Pîrliţa, Făleşti, Logofteni, Glinjeni, Taxobeni (total 36 persoane), gazdele prezentînd o acţiune model prilejuită de sărbătoarea de colinde şi obiceiuri calendaristice de iarnă.
  Astfel de acţiuni de instruire sunt binevenite pentu angajaţii din domeniul culturii atît pentru cei cu experienţă bogată în domeniu, cît şi pentru cei recent angajaţi în instituţiile de cultură.