Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

Asociația bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) este o organizație neguvernamentală, care unește eforturile factorilor interesați pentru susținerea statutului profesional și social al bibliotecarului, promovarea și încurajarea persoanelor care se preocupă de problemele bibliologiei, informării și documentării.  Constituită în 1991 ABRM  întrunește  astăzi mai mult de 1500 membri din întregul sistem național de instituții informațional-bibliotecare din ţară. Menţionăm, că şi la Făleşti a fost fondată  o filială a ABRM  şi numără 86 de persoane, iar președinte al acestei filiale este specialistul principal în domeniile biblioteci şi muzee al Secţiei Cultură şi Turism Natalia Vrabie.

Anual ABRM organizează Conferințe pentru a pune în discuţie diverse probleme din domeniu şi a trasa unele priorităţi de bază în activitatea instituţiilor bibliotecare. În anul curent Conferinţa a demarat la 23 octombrie cu genericul „Biblioteci naționale și publice: comunitate, colaborare, conexiuni” în incinta Bibliotecii Municipale „B.P. Hașdeu”.

40 de zile... atît a trecut de cînd ne-a părăsit unul din marii actori pe care l-a cunoscut nu numai  Republica Moldova, dar şi întreaga lume. Să-i cinstească memoria renumitului actor Mihai Volontir, care  s-a stins din viaţă în noaptea de 15 septembrie curent, s-au adunat în data de 25 octombrie  în incinta Bibliotecii publice raionale "M.Eminescu"  membrii Clubului "Vîrsta de argint". Moderatorii, în persoana bibliotecarei Cosovan Marinaşi a preşedintelui ClubuluiGrigorovici Ala,au propus celor prezenţi un colaj artistico-publicistic consacrat vieţii şi activităţii marelui actor. Eleviicl. XII ai L.T."M.Eminescu" Niculescu Alexandrina şi Nanii Marius au  evocat momentele cheie ale biografiei marelui actor, au fost prezentate fragmente din filme cu participarea actorului ("Dimitrie Cantemir,"Ţiganul" etc). Cei prezenţi  au mai remarcat, că  rolurile lui Mihai Volontir se înscriu, firesc, în şirul valorilor culturii noastre, stârnesc emoţii, admiraţie.

  Mai rareori în zilele noastre să fie inaugurată vre-o instituţie de cultură în republică, dar mai cu seamă în raioane. Şi iată, la noi, în oraşul Făleşti, după aproape 3 ani de renovare capitală, în acompaniamentul Orchestrei de fanfară, a fost tăiată în mod festiv panglica de deschidere a Palatului raional de Cultură.  

La 14 octombrie, cînd  Chișinăul și-a sărbătorit Hramul, cei 13 coordonatori de Proiecte din bibliotecile publice, finaliști ai Concursului „Serviciu inovator de bibliotecă” au participat la Conferința de orientare, apoi  și-au ridicat bunurile ce vor contribui la dezvoltarea serviciilor noi de la sediul IREX/Novateca. Asistență în angajare pentru șomeri, digitalizarea istoriei locale, confecționarea și broderia costumelor naționale, atelier de croitorie pentru mamele tinere, editarea ziarului local -  iată doar cîteva servicii ce urmează a fi implementate în curînd în bibliotecile publice din țară.