Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” din mun. Chișinău, în data de 30 martie curent, s-a desfășurat ediția a II-a a Festivalului „Satul Meu” în cadrul Sărbătorii Turismului Rural. O minunată ocazie de a demonstra diversitatea și frumusețea patrimoniului folcloric a avut Orchestra de muzică populară „Păunaș”, Palatul raional de Cultură „Mihai Volontir” Fălești, dirijor Valeriu Negri. Programul de cântece și melodii alese a fost susținut de soliștii Maria Negoiță, Nicu Perdevară, Silvia Pascal, Sergiu Cristian, Constantin Negrescu (nai), Irina Timuță, Victor Ghervas, Ilinca Zubic, Pavel Hodobină.

 În Republica Moldova expoziție de turism, odihnă și hoteluri „Tourism Leisure Hotels” deja este la ediția a XXIII-a, una din prioritățile acesteia fiind promovarea turismului intern, a tradițiilor și obiceiurilor neamului.

Galerie foto

 Indiferent de vârsta pe care o are, fie el tânăr sau în etate, orice om deține o valoare, își are locul și rostul său în societate. Solidaritatea între generații trebuie să fie regula noastră de viață, care să ne amintească de faptul că la expirarea anilor, se schimbă doar înfățișarea oamenilor, iar sufletul rămâne același mereu. Chiar dacă ei devin mai în vârstă sau bătrâni ei rămân aceeași oameni, care merită să trăiască în demnitate. „Cine nu are bătrâni, să-și cumpere”,  glăsuiește un vechi proverb, îndemnându-ne  să ne respectăm concetățenii care au îmbrățișat ce-a de-a treia vârstă.  

 Urmărind acest scop Biblioteca publică raională „Mihai Eminescu” a fondat acum, 5 ani în urmă, Clubul „Vârsta de argint” pentru a-i aduna pe oamenii în etate să participe la diverse activități, descătușându-se astfel de povara grijilor cotidiene, având posibilitate să contacteze  activ cu alte persoane, să-și facă noi prieteni, să recite cuiva versurile proprii scrise în clipele de răgaz al sufletului etc.

 Rolul bibliotecarilor continuă să crească, dând naștere unor noi lideri care adoptă inovația și aduc schimbarea în bibliotecă. Grație Inițiativei de Liderism pentru Inovatorii Bibliotecii șefa bibliotecii publice din Taxobeni Lilia Dubăsari, împreună cu 12 colegi de breaslă din Moldova  au adus inovația acasă, precum rezultatul vizitei ei de studiu în SUA (29.06-21.07.2017) a culminat cu un Concurs de granturi pentru dezvoltarea inovațiilor de bibliotecă în sumă de 100 mii lei, astfel 6 biblioteci din raion (Călinești, Chetriș, Izvoare, Horești, Pânzăreni, Taxobeni) și 1 bibliotecă publică din raionul Ungheni, au organizat un șir de servicii axate pe orientarea profesională a tinerilor  în cadrul Programului  inovator de bibliotecă Laboratorul de cariere” și au beneficiat de echipament tehnic pentru organizarea mai atractivă a activităților de bibliotecă.

mar 18 Festivalul de Muzică „Mărțișor-2018” a fost inaugurat la Fălești pe 1 martie în incinta Palatului raional de Cultură „Mihai Volontir”, purtând genericul „Mărțișorul e iubire”, și a fost dedicat unui eveniment special, și anume, înscrierii la 6 decembrie 2017 în lista Reprezentativă a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității a Mărțișorului.

 La intrare în hol, toți invitații au primit în dar tradiționalul mărțișor, după care au avut posibilitatea să savureze din frumusețea expozițiilor vernisate.  Lucrări de pictură a expus Școala de Arte Plastice „Gheorghe Vrabie” Fălești. Festivalul a început cu evoluarea Ansamblului de dans popular „Făleșteanca”.

 Întrunirea profesională pentru angajaţii instituţiilor de cultură din raion, organizată recent, a reunit managerii caselor/căminelor de cultură și biblioteci publice. Șeful Secției, Grigore Budu, a adus la cunoștință situația instituțiilor de cultură și prioritățile anului 2018, s-au identificat localitățile în care urmează a fi desfășurate seminarele zonale. Specialiștii principali, Ludmila Negri și Natalia Vrabie, au efectuat o totalizare a dărilor de seamă ale conducătorilor caselor/căminelor de cultură și biblioteci publice pe anul 2017, s-a adus la cunoștință informația privind acțiunile în cadrul primului semestru al anului 2018, declarat „Anul Ștefan cel Mare și Sfânt, Domnitor al Moldovei” și „Anul European al Patrimoniului Cultural 2018”. S-a discutat cu privire la completarea Programului de activitate pe 2018 cu acțiuni dedicate Traficului de Ființe Umane, cât și cu privire la stagiile de inițiere a noilor angajați.