Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  Astăzi 5 aprilie anul curent, la secția Situații Excepționale Fălești a avut loc consemnarea zilei profesionale a Salvatorului. Cu acest prilej domnul Vadim ROȘCA, președintele raionului, prezent la activitate a transmis mesaje de felicitare întregului personal al secției Situații Excepționale Fălești și a înmânat diplome pentru 31 de salvatori din cadrul unității.

  Diplomele au fost acordate ,,în semn de profundă recunoștință și  înaltă apreciere  pentru profesionalism și responsabilitate civică manifestată în activitatea din domeniul protecției civile și cu prilejul zilei profesionale a salvatorului’’.

  Mai multe fotografii

  În fiecare an, ziua de 26 martie ne reamintește  de ziua comemorării eroilor căzuți pentru eliberarea raionului Fălești de sub ocupația fascistă din perioada marelui război mondial.

  26 martie 1944… zi de doliu pentru raionul Fălești și în special pentru orașul Fălești,  zi în care în crâncenele lupte împotriva ocupației fasciste au căzut la datorie pentru eliberarea orașului 1789 ostași.. iar 2075 de pământeni făleșteni zac în mormintele frățești pe alte meleaguri străine.

  Cu acest prilej, conducerea  raionului Domnii Sergiu FÎNTÎNA, Oleg Savva, vicepreședinți ai raionului și angajații  din cadrul Consiliului raional în semn de recunoștință, mulțumire  pentru eroii căzuți la datorie  la eliberarea orașului Fălești au  depus flori la monumentul ,,Eroului Necunoscut din orașul Fălești.

 • IMG_0840_1
 • IMG_0843
 • IMG_0851_1

  Cu un mesaj către cei prezenți la activitate a venit Domnul Sergiu Fîntîna, vicepreședintele raionului și Domnul Valeriu Bobu, președintele veteranilor de război și ai muncii, care au menționat despre istoricul tragicului eveniment care au înscris file triste pentru multe generații  de făleșteni.

  Mai multe fotografii

  În  perioada 18.03.2024-19.03.2024 în sala de ședințe a Consiliului raional are loc Programul de instruire pentru lucrătorii medicali și asistenții sociali comunitari din raionul Fălești.

  La ședință a participat Domnul Oleg Savva, vicepreședinte raionului Fălești, responsabil de domeniul sănătate, doamna  Nina Sceastlivîi, șef a IMSP ,,Centrul de Sănătate Fălești”, formatori ai programului de instruire: Galina Morari Lumos Moldova, Valentina Ghenciu Lumos Moldova, Ala Holban USMF,, Nicolae Testemițanu și Angela Crudu, reprezentanți ai Lumos Moldova.

  Cursul de instruire cu tematica ,,Aplicarea instrumentelor standartizate în depistarea precoce a situațiilor de risc, tulburărilor de dezvoltare în rândul copiilor de vârsta fragedă și referirea către serviciile de intervenție timpurie. Lucrul cu părinții în dezvoltarea competențelor parentale’’.

 • IMG_0851
 • IMG_0853
 • IMG_0854

   Agenda a cuprins chestiuni privind: Politici Globale ale Organizației Lumos, Abordarea holistică în dezvoltarea timpurie a copilului, Dezvoltarea timpurie a copilului: Principii generale de dezvoltare cognitivă, emoțională, a vorbirii și limbajului, Factori de risc pentru dezvoltare, Mecanismul de cooperare intersectorială pentru prevenirea primară a riscurilor privind bunăstarea copilului și Dezvoltarea timpurie a copilului: Indentificarea timpurie a tulburărilor de dezvoltare și evaluarea copilului și familiei.

  Mai multe fotografii

  La 14 martie anul curent, în sala de ședințe al Consiliului raional a avut loc o ședință de lucru a directorului adjunct al Agenției Relații Interetnice dl Nicolae Rădița cu reprezentanții autorității publice locale de nivelul I (primarii orașului, satelor și comunelor din raion), nivelul II și reprezentanții serviciilor desconcentrate, precum și cu cetățenii din raion.  Cu un cuvânt de salut pentru participanți a venit conducerea raionului dl Vadim Roșca, președintele raionului, dl Tudor Paladi, vicepreședintele raionului, dl Ion Buzinschi, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, care au menționat despre scopul vizitei reprezentantului din cadrul Agenției Relații Interetnice. În acest context  Dl Nicolae Rădița a relatat despre scopul întrunirii  privind consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice centrale, publice locale și cetățeni, precum și soluționarea operativă a problemelor cu care se confruntă societatea în special reprezentații minorităților naționale din raion.

 • IMG_0827
 • IMG_0828
 • IMG_0832

 Mai multe fotografii

  La 12 martie 2024 în sala de festivități a restaurantului Astoria din municipiul Balti s-a desfășurat Ceremonia Premierii IMM-urilor din  municipiul Bălți, raioanele Fălești și Sîngerei.

  Evenimentul a fost organizat de către Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI în cadrul proiectului ”Antreprenoriatul mai aproape de tinerii NEET din Bălți, Fălești și Sângerei: construim acasă!” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Suedia prin intermediul Fundației Est-Europene.

  La activitatea organizată, din cadrul Consiliului raional Fălești  au participat domnii Tudor Paladi, vicepreședintele raionului Fălești, Ion Povivailov, șef sectie Economie și Alexandr Prodan,, specialist principal  din cadrul secței Economie.

 • 1
 • 2
 • 3

  Scopul concursului a fost promovarea practicilor de succes  în domeniul afacerilor,  de a remarca cele mai  competitive întreprinderi conduse de tinerii antreprenori cu o activitate de pînă la 10 ani.

  Comisia de concurs formată din reprezentanții celor trei administrații publice au evaluat dosarele a peste 55 de participanți care s-au înregistrat în competiție.

  În acest scop din raionul nostru au fost nominalizati următorii agenți economici:

 • GȚ ”Maidanschi Aliona” din satul Hiliuți, conducător Maidanschi Aliona;
 • SRL "Falcom Textil" din orașul Fălești, conducători Romandaș Roman si Sergiu Bordan;
 • GȚ ,,Ghemu Deonis” din satul Călinești, conducător Ghemu Deonis;
 • SRL "Unimas Inovaţie" din orașul Fălești, conducător Caruntu Marin;
 • GȚ „BUTNARU LIUDMILA” din satul Năvîrneț, conducător Butnaru Liudmila;
 • SRL „MEG CONCEPT NATURE”, satul Izvoare, conducător Percic Mariana.

  Astăzi, 07 martie curent, la invitația Doamnei Maria PRISĂCARI, Directorul Agenției de Dezvoltare Regională Nord , Domnul Vadim ROȘCA, Președintele raionului a participat la ședința de lucru în cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Nord, în scopul analizei situației actuale a sectorului de aprovizionare cu apă în raionul Fălești.  În cadrul ședinței s-a  discutat despre conceptul privind elaborarea Cererii complete de finanțare a proiectului ,,Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești.

 • 1
 • 2
 • 3

  Menționăm, că prin Decizia nr. 1/24 din 29.01.2024 Cu privire la totalurile Concursului (apel pe listă) de proiecte de dezvoltare regional pe domeniul ,,Aprovizionare cu apă și sanitație” pentru finanțare din mijloacele FNDRL , proiectul ,,Finalizarea și punerea în funcțiune a sistemului de apeduct Prut-Fălești, elaborat și depus de ADR Nord, a fost inclus în Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2022-2024.

  Sursa: adrnord.md

  Astăzi, 01 martie 2024, Consiliul raional a organizat o activitate consacrată  a 32 ani de la începutul conflictului armat pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, în care eroic pe câmpul de luptă și-au jertfit propria viață peste 300 de persoane, iar circa 370 de persoane au fost rănite, care ulterior au fost încadrate în diferite grade de dizabilitate.

   …2 Martie este ziua când comemorăm eroii căzuți în războiul de pe Nistru. La activitatea organizată astăzi la Complexul Memorial ,,Aleea Eroilor” din orașul Fălești  au participat  Domnul Ion BUZINSCHI, șef adjunct al Oficiului Teritorial Bălți al Cancelariei de Stat, Doamna Oxana Mărgineanu, secretarul Consiliului raional, Domnul  Alexandru Severin, primarul orașului Fălești, Domnul Boris DEDOV,  Vicepreședintele Asociației Veteranilor  de Război de pe Nistru ,,Combatantul din raionul Fălești”, veteranii războiului de pe Nistru, angajații din cadrul subdiviziunilor Consiliului raional și ai Primăriei orașului, profesori și elevi din cadrul instituțiilor de educație  din raion.  Au fost transmise mesaje  de mulțumire pentru devotament, patriotism și sacrificiu către veterani.

 • IMG_0702
 • IMG_0746
 • IMG_0749

  Cu un recital  de poezii, în semn de profundă recunoștință pentru  eroismul de care au dat dovadă  veteranii pe câmpul de luptă, au venit și copii din cadrul Centrului de Resurse pentru Copii și Tineri din orașul Fălești, ghidați  de Doamna Viorica Harea, conducătorul centrului. 

  Amintim că, din raionul Fălești în acest război au căzut la datorie 3 bravi și tineri ostași. Activitatea a finisat cu depuneri de flori la Monumentul TRANSNISTRIA 199-1992 în memoria eroilor căzuți la datorie…

  Mai multe fotografii