Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

    În vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerea necesităţilor sociale a beneficiarilor, la 28 iulie curent în incinta Consiliului raional a fost petrecută şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani.

    Pe ordinea de zi au fost examinate următoarele chestiuni:
1. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților Serviciului social „Respiro”;
2. Cu privire la examinarea a 22 dosare ale solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna august la cantina de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare;
3. Cu privire la examinarea dosarului solicitanților serviciului de îngrijire socială la domiciliu atât gratuit, cât și contra cost.

  La 24 iulie curent, în incinta Consiliului raional Fălești a avut loc ședința Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei (FLSSP), la care s-a discutat acordarea ajutorului material unor categorii de persoane socialmente defavorizate din raion.
  Membrii Consiliului raional de Administrație al FLSSP au decis alocarea unui ajutor material, în sumă totală de 107500  lei  pentru 117 persoane  aflate în dificultate, în baza cererilor unice.
  Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei categoriilor de persoane nominalizate. Sumele vor fi achitate prin intermediul Î.S. “Poșta Moldovei”, sub semnătura personală a beneficiarilor.

    La data de 19 iulie curent în incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă „Casa Speranţei” din or. Fălești a avut loc masa rotundă cu tema “Drepturile persoanelor cu dizabilități. Provocări și soluții.”, organizată de Dna Marina Meșter, Dna Olga Cenușă și Dl Vitalie Meșter, reprezentanții Centrului de Asistenţă Juridică pentru Persoane cu Dizabilităţi din or. Chișinău.
    La acest eveniment au participat specialiștii din cadrul DASPFC, managerii serviciilor sociale, asistenți sociali comunitari, reprezentanți ai primăriei Fălești, instituțiilor de învățământ, Agenției Ocupării Forței de Muncă, Secţiei Construcţii, Gospodărie Comunală şi Drumuri, persoane cu dizabilități și reprezentanții ONG-urilor din localitate.
    Scopul evenimentului este de a informa membrii comunității despre activitatea promotorilor locali ai CAJPD din raionul Fălești, Dna Diana Matachi, Dna Veronica Rotaru și Dl Valeriu Bobu, privind acordarea asistenței juridice primare și gratuite pentru persoane cu dizabilități, precum și de a stabili un dialog constructiv dintre persoanele cu dizabilități din localitate și autoritățile publice locale în vederea asigurării respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități.

  Specialiștii din cadrul Direcţiei Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei și Copilului din raionul Drochia, la 18 iulie curent s-au aflat într-o vizită de lucru în raionul Fălești. Vizita a avut scop schimbul de experiență profesională în domeniul asistenței sociale, protecției familiei și copilului, și de a iniția noi colaborări pentru viitor.
  Aspecte generale privind sistemul de protecție socială, tehnici de lucru și metode de intervenție, au fost prezentate de specialiștii făleșteni în cadrul întrunirii. Oaspeții au fost cointeresați de informația prezentată, considerînd că ar fi utilă preluarea unor modele de bună practică și adaptarea acestora la sistemul de asistență socială în raionul Drochia.

Galerie foto

Anunţ
Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti anunţă concurs
pentru ocuparea funcţiei vacante de bucătar la serviciul social  “Casă Comunitară”, or.Fălești

  Cei interesaţi vor depune dosarul la adresa următoare: str. Ştefan cel Mare 50, Consiliul raional Făleşti, Direcţia Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului, biroul nr. 108. Număr de contact: 0-259-2-49-52.

  Dosarul va conţine:
- cerere de participare,
- diploma de studii,
- copia buletinului de identitate însoţită de fişa personală,
- CV (curriculum vitae),
- copia carnetului de muncă .

  Se acceptă candidaţi la funcţia de bucătar cu studii în domeniu.

  Data limită de depunere a documentelor – 31 iulie 2017