Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La 29 ianuarie curent reprezentanții Asociației Keystone Human Services International, Disability Rights International USA și Keystone Moldova au efectuat o vizită de studiu în raionul Fălești, având drept scop familiarizarea cu serviciile sociale prestate pentru persoanele cu dizabilităţi.

 Cu un cuvânt de salut pentru participanți a venit Doamna Emilia Ciobanu, șef al DASPFC, care a menționat despre impactul serviciilor sociale asupra persoanelor cu dizabilități, familiilor acestora și comunității, specificând faptul că în urma activităților prestate de specialiștii serviciilor sociale au generat schimbări radicale în atitudinea și comportamentul părinţilor persoanelor cu dizabilităţi: schimbarea concepțiilor de viață, depășirea unor stereotipuri și creşterea gradului de fericire şi satisfacţie.

 La 24 ianuarie curent în incinta Consiliului raional, DASPFC a desfășurat un atelier de lucru cu asistenții sociali comunitari.

 În cadrul atelierului s-au discutat chestiunile privind sistemul actual de protecție socială din Republica Moldova, evaluarea și intervenția în asistența socială și specificul managementului de caz.

 Totodată, participanţii și-au consolidat cunoștințele referitor la metodologia de aplicare a managementului de caz prin realizarea practică a unor studii de caz.

 Atelierul de lucru a fost moderat de către Dna Natalia Rusnac, șef Serviciul asistență socială comunitară.

Galerie foto

spdc La 12 ianuarie curent în incinta Consiliului raional s-a desfășurat ședința Consiliului raional pentru Protecţia Drepturilor Copilului cu următoarea ordine de zi:

- Examinarea şi aprobarea planului de activitate a CRPDC pentru anul 2018;
- Cu privire la activitatea Centrului de Asistență Socială „Nufărul Alb, sat. Glinjeni”;
- Cu privire la starea delicvenței juvenile și activitatea de prevenire și combatere a delicvenței juvenile în raionul Fălești;
- Cu privire la activitatea Biroului de probațiune în vederea profilaxiei și reducerii comportamentului deviant și recidivei;
- Cu privire la măsurile întreprinse în vederea asigurării accesibilității persoanelor cu dizabilități prin prisma strategiei raionale de incluziune socială.

 La 20 decembrie curent a avut loc şedinţa Comisiei de Combatere a Traficului de Fiinţe Umane, la care au participat Dl Radu Roman, președintele comisiei, membrii comisiei, specialiştii instituţiilor publice competente şi membrii echipei multidisciplinare teritoriale.

 La ședință a fost prezentat și aprobat raportul de activitate pentru anul 2017 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane. La fel, au fost examinate propunerile membrilor în vederea elaborării planului de acțiuni al Comisiei pentru combaterea TFU pentru anul 2018.

 La 19 decembrie, în cadrul ședinței Consiliului de Administrație al Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei s-a decis acordarea ajutoarelor materiale în sumă totală de 191500 lei pentru 213 socialmente vulnerabile din raion.

 Banii vor fi alocaţi din bugetul Fondului Local de Susţinere Socială a Populaţiei. categoriilor de persoane nominalizate.

 Beneficiarii de ajutoarele materiale menționate vor putea ridica banii de la Î.S. „Poşta Moldovei”.