Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 17 iulie Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului însoțit de specialiștii din cadrul Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului  a efectuat o vizită de lucru la Complexul de Servicii Sociale „Pentru Voi” și Centrul de Asistenţă Specializată şi Formare Continuă „Casa Speranței” din orașul Fălești.

  Scopul vizitei este de a monitoriza prestarea serviciilor sociale din cadrul acestor centre  pentru a asigura beneficiarilor  prestarea serviciilor sociale de calitate.

Galerie foto

 La 9 iulie  a fost desfășurată ședința de grup mare cu asistenții sociali comunitari unde s-a discutat  chestiunile privind modul de stabilire și plata ajutorului social, semnarea acordurilor cu beneficiarii și membrii familiei, iregularități întâlnite în procesarea cererilor de ajutor social, activitățile de interes comunitar.

 Asistenții sociali comunitari au fost supuși evaluării cunoștințelor profesionale conform cerințelor noului Regulament de salarizare H.G. 381/2006 și Regulamentului intern cu privire la modul de stabilire a sporului pentru performanță personalului din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

Galerie foto

  La  27 iunie curent, în incinta Consiliului raional s-a desfășurat seminarul de instruire continuă „Conștientizarea aspectelor pozitive și negative ale unei relații dintre părinte – adolescent, bazate pe prietenie”, ,,Particularitățile crizei suicidare la copii și adolescenți” și ,,Evaluarea și intervenție”. 

 

  Seminarul a fost organizat de către angajații Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului cu participarea asistenților parentali profesioniști, părinți educatori și  tutori. Activitatea a avut ca scop consolidarea competențelor profesionale a angajaților ce prestează servicii de tip familial în conștientizarea aspectelor pozitive și negative ale unei relații dintre părinte-adolescent, bazate pe prietenie.

Galerie foto


  În incinta Centrului de formare „Casa Speranței” la 27 iunie a fost  organizată o masă rotundă cu genericul:  „O profesie decentă pentru un viitor frumos”.  Scopul activității a fost ghidarea și orientarea tinerilor și absolvenților care beneficiază de servicii sociale de a obține o profesie și un succes în carieră. În  cadrul întrunirii tinerii au fost ghidați de Doamna Iulia Postolachi, lector universitar la catedra Științe ale Educației care a informat publicul despre  oferta  Colegiul Pedagogic „Ion Creangă” din municipiul Bălți, din incinta Universității de Stat ,,Aleco Russo” din municipiul Bălți.

Galerie foto

   La 25 iunie în incinta Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a avut loc şedinţa Comisiei raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate, unde au participat Domnul Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului  și membrii comisiei.

   În cadrul întrunirii s-au discutat chestiunile:
1. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților de prestare a serviciilor de alimentație pentru luna iulie, la cantina de ajutor social, s. Bocani- 12 cazuri
2. Cu privire la examinarea dosarului solicitantului de serviciu social plasament ”Respiro”- 2 cazuri,
3. Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului social de Îngrijire la Domiciliu fără plată - 19 cazuri
4. Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului social de plasament-2 cazuri
5. Cu privire la examinarea dosarelor solicitanților serviciului social de zi- 1 caz
6. Cu privire la examinarea dosarului solicitantului serviciului social de suport monetar- 25 cazuri

  Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali un şir de recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.
  Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.

Galerie foto