Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

pasti 11.04 Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paști, Direcția Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului în cooperare cu AO „Deschidere”  au organizat la  11 aprilie curent,  o activitate cu genericul  "Liniște și armonie în suflet” .

 La activitatea ce a avut loc în incinta Școlii de muzică din or. Fălești, cei  72 de copii cu dizabilități și din familii vulnerabile, invitați la eveniment, au avut ocazia de ași arăta talentele, prezentând numere artistice și  recitaluri de poezie. Copiii ce au demonstrat performanțe deosebite, participanți la diferite concursuri și întreceri sportive,de muzică, artă plastic și dans au fost distinși cu premii bănești.

1 La data de 26 martie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

 Membrii comisiei au convocat  în şedinţă pentru a examina 13 cazuri  ale copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport pentru depăşirea situaţiilor ce pot duce la separarea copilului de părinţi.

 Obiectivele prioritare  au fost acordarea ajutorului bănesc pentru 4 familii cu copii în scopul prevenirii separării copilului de familie şi ameliorarea problemelor existente. Au fost examinate cazuri de încetare a plasamentului cu ulterioara eliberare a avizului de integrare a copiilor în familia biologică

 În rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea materialelor prezentate,  Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.

Galerie foto

3 1 La data de 22 martie curent, in incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă “Casa Speranţei” din or. Fălești a avut loc un seminar cu tema “Educaţia sexuală la copii şi deprinderi de viaţă ”. La eveniment au participat asistenții parentali profesioniști,  părinți educatori și potențiali adoptatori. Activitatea a fost organizată de către specialiștii Centrului pentru Protecția Copilului și Familiei și cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului.

 Evenimentul a avut drept scop consolidarea cunoștințelor participanților în vederea formării deprinderilor de viață - ca una dintre principalele căi de promovare a cunoaşterii  atitudinilor necesare copiilor și tinerilor . De asemenea s-a discutat și despre consecințele nepregătirii copiilor la acest compartiment, cel mai tragice fiind “ ideația suicidară ” și metodele de prevenire a acestui fenomen.

Galerie foto

as 28.02 La 28 februarie în incinta Consiliului raional a avut loc şedinţa Comisiei multidisciplinare pentru  protecția  socială  a persoanelor  în  dificultate sau  cu  dizabilități  de  peste  18 ani.

 În cadrul ședinței au fost examinate 22 dosare ale solicitanților  de  prestare a  serviciilor  de  alimentație  pentru luna martie  la  cantina  de  ajutor  social din sat. Bocani și Izvoare, dosarul  solicitanților  serviciului  de  îngrijire  socială  la  domiciliu gratuit și a solicitantului  serviciului  de  plasament temporar cu plată la  CSS „Pentru Voi”, or.Fălești și  CAS „Împreună”, s.Ciolacu Nou;

 La 23 februarie curent în incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă “Casa Speranţei” a avut loc seminarul de instruire cu tematica “Evidența și asistența cazurilor identificate: probleme, soluții, constatări”, la care au participat asistenții sociali comunitari din raion. Activitatea a fost organizată de către Dna Maria Marcu, specialist principal în protecţia drepturilor copilului.

 Evenimentul a avut drept scop consolidarea cunoștințelor participanților în vederea identificării familiilor cu copii în situație de risc și acordarea asistenței acestora.