Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 La  17 mai,  în incinta Centrului de asistenţă specializată şi formare continuă “Casa Speranţei” din or. Fălești a fost desfășurată masa rotundă cu tematica ” Familia - o școală a dragostei!”, la care au participat Asistenți Parentali Profesioniști, Părinți educatori ,Tutori/ Curatori și Potențiali adoptatori. Activitatea a fost organizată de către specialiști din cadrul  Centrului pentru Protecția Familiei și Copilului.

 Evenimentul a avut drept scop discuții cu părinți și viitori părinți privitor la importanța mediului familial în creșterea și dezvoltarea copilului. De asemenea au fost abordate subiecte ce țin de factorii ce influențează  educația unui copil în familie, valori ce stau la baza unei familii fericite și   factori determinați în formarea tinerei generații. În final, participanții au fost implicați în exerciții de socializare, care au făcut comunicarea și mai liberă și eficientă!

Galerie foto

 La 11 mai curent, în sala de ședințe a Consiliului raional Fălești s-a desfăşurat  şedinţă  lărgită a Consiliului  raional consultativ  al probaţiunii Făleşti cu tematica “Cooperarea intersectorială în profilaxia delicvenţei juvenile. Prevenirea  şi  combaterea  acestui  flagel” .

 Specialiștii s-au întrunit într-o ședință de analiză a practicilor  identificate în ceea ce privește prevenirea delincvenței juvenile și resocializarea copiilor în conflict cu legea.

 În cadrul activităţii  au  fost  valorificate practici pozitive în domeniul protecției copiilor aflate în cadrul sistemului de probațiune, detenție, precum și serviciile sociale de care beneficiază aceștia. Vizita de lucru a oferit oportunitatea discuțiilor cu specialiști relevanți din domeniul drepturilor copiilor din mai multe raioane  și a îmbinat schimburi de opinii și bune practici.

 În concluzii, a fost identificată necesitatea  consolidării eforturile tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul protecției copilului în prevenirea delicvenței juvenile, cît și dezvoltarea metodelor, programelor și serviciilor pentru diminuarea comportamentului deviant al copiilor.

Galerie foto

 Persoanele care beneficiază de ajutor social, dar sunt apte de muncă și nu sunt angajate în câmpul muncii vor fi obligate să muncească în folosul comunității. Lista celor care vor presta muncă în folosul societății va fi întocmită de asistenții sociali și va fi prezentată primarului.

 În acest context,  pe teritoriul comunei Logofteni, s-a desfășurat o activitate cu caracter informativ, organizată de către asistentul social comunitar în parteneriat cu administrația publică locală .La activitate au fost invitate persoanele cu statut de șomer , înregistrați la Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă, cărora li s-a adus la cunoștință  planul de lucru în folosul comunității, aprobat de  consiliul local.

 Cei care vor refuza sa muncească vor fi lipsiți de ajutor social. Sub incidența acestei legi nu cad mamele care îngrijesc copiii, persoanele cu dizabilități, vârstnicii și persoanele cu probleme de sănătate.

Galerie foto

 Recent, în incinta Liceului Teoretic ,,Gheorghe Vrabie” din s. Călinești și Oficiului Medicilor de Familie Călinești, au avut loc lecții informative cu tema: ,,Ce este, cum se manifestă şi cum se tratează tuberculoza”. Evenimentul a avut drept scop informarea/sensibilizarea cetățenilor despre natura, simptomele şi tratamentul tuberculozei prin distribuirea pliantelor informative privind prevenirea, supravegherea și controlul tuberculozei. Activitatea a fost organizată de către reprezentantul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Parascovia Pădurari, asistent social comunitar, ASC, Celya Jois, voluntar al Corpul Păcii și Morarenco Ala, medic de familie în cadrul Oficiului Medicilor de Familiei Călinești.

Galerie foto

 La data de 04 mai 2018 în incinta Centrului de meșteșuguri tradiționale  din satul Răuțel a avut loc activitatea zonală privind schimbul de bune practici, cu genericul ,,Parteneriate locale durabile pentru protecția copiilor”. La activitate au fost invitați primarii și asistenții sociali comunitari din primăriile Pîrlița, Natalievca, Pompa, Hiliuți, Obreja Veche, Ciolacu Nou.

 În cadrul întrunirii au fost prezentate informații privind cazurile de violență domestică înregistrate în raionul Fălești, bune practici în formarea parteneriatelor locale pentru protecția copiilor, cît și studiul de caz „Împreună – pentru fiecare copil.

Galerie foto