Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 11 septembrie curent în sediul primăriei comunei Risipeni s-a desfășurat ședința de lucru cu genericul: „Rolul actorilor comunitari în prestarea serviciilor comunitare integrate, inclusiv rolul asistenților sociali comunitari și asistenții medicali comunitari”.

 

  Membrii echipelor de coordonare de nivelul I și II s-au întrunit în ședință pentru a  examina prevederile Regulamentului cu privire la modul de integrare a serviciilor de asistență comunitară care a fost aprobat prin Ședința Consiliului raional din 24.08.2020.

  Doamna Emilia CIOBANU, șef a Direcției Generale, Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a informat echipa cu referire la asigurarea accesului populației la serviciile socio-medicale integrate de examinare primară, consultanță, prevenire, asistență și suport pentru persoanele cu BNT, vârstnici 60+, și aflați în situații de dificultate.

  La finele ședinței s-a decis ca Domnul Dumitru MOSORETI, primarul comunei să identifice specialistul în protecția socială care v-a coordona activitatea echipei intersectoriale.

Galerie foto

  La 11 septembrie curent, Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului, însoțit de specialiștii din cadrul Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului  au efectuat o vizită de lucru în primăria comunei Egorovca.

  În cadrul vizitei au fost evaluate 11 familii care beneficiază de ajutor social, activitatea avînd ca scop conlucrarea, monitorizarea privind prestarea serviciilor sociale, corectitudinea acordării ajutorului social  cetățenilor din familiile social vulnerabile.

  La 10 septembrie curent, angajații din cadrul Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului au  participat la un atelier de lucru organizat de  Domnul Nicolae Lungu (formator) în domeniul tehnologiilor informaționale. Tematica întrunirii  a fost: „Metodele de comunicare, instruire de la distanță cu angajații din cadrul Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului”.

 

  Scopul ședinței este de a cunoaște și aplica modalitățile de programare în comunicarea de la distanță. Activitatea s-a focusat pe cunoașterea regulilor de bază în folosirea calculatorului, informarea grupului de lucru cu programele Discord-software și aplicarea în practică a acestui program.   

Galerie foto

  La 08 septembrie curent, Domnul Veaceslav TAMBUR, vicepreședintele raionului însoțit de specialiștii din cadrul Direcția Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului  au efectuat o vizită de lucru în primăria comunei Făleștii Noi.

 

   Vizita a început în cadrul autorității publice locale, la asistentul social comunitar, care apoi a condus specialiștii din domeniu  să examineze situația familiară a cetățenilor care beneficiază de ajutor social.

   În cadrul vizitei au fost evaluate 17 familii care beneficiază de ajutor social.

  Scopul  vizitei este de a monitoriza prestarea serviciilor sociale din raion pentru ca cetățenii din localitate să beneficieze de servicii sociale de calitate și cât mai urgente.

Galerie foto

  Recent s-a desfășurat ședința de lucru cu managerii servicilor sociale, în cadrul căreia  au fost discutate cele mai stringente  întrebări:

  1. Cu privire la participarea managerilor de servicii la planificarea bugetară, implicarea în gestionarea eficientă a resurselor financiare;
  1. Completarea raportului privind statele de personal și efectivul de personal din instituțiile bugetare.

  S-au discutat posibilitățile de prestare a serviciilor de zi și a programelor orientate de prevenire în perioada pandemiei  și a modalităților  de prevenire a infecției cu COVID 19 a beneficiarilor din serviciile de tip rezidențial. La finalul ședinței  s-a decis: ca managerii serviciilor să participe activ la planificarea bugetară, să completeze raportul  FD -050 care v-a facilita cunoașterea și gestionarea mai eficientă a bugetului serviciului, să fie monitorizate strict vizitele persoanelor străine și a rudelor în zilele de odihnă, pentru a evita infectarea beneficiarilor din serviciile de plasament cu COVID -19, de intensificat activitățile de prevenire cu COVID-19.

  La inițiativa vicepreședintelui raionului, domnul Tambur Veaceslav , s-a ascultat  opinia managerilor cu privire la necesitățile de procurare  și modul de prioretizare a necesităților,oportunități de identificare a resurselor financiare pentru buna desfășurare a activității serviciilor.

Galerie foto