Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

 Comisia multidisciplinară pentru protecția socială a persoanelor în dificultate sau cu dizabilități de peste 18 ani s-a întrunit într-o ședință la data de 29 noiembrie curent pentru a examina cererile solicitanților de servicii sociale de plasament temporar, îngrijire la domiciliu cît și serviciu de alimentație la cantinele de ajutor social din sat. Bocani și Izvoare. De asemenea, de către membrii comisiei a fost examinată modalitatea de stopare a plății de îngrijitor pentru persoanele cu dizabilități severe care sunt luate în Serviciul social “Asistența personală”.

      Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a organizat în perioada 10-11 noiembrie, în incinta Centrul de asistenta specializata si formare continua „Casa Speranței” or. Fălești, un curs de instruire pentru lucrătorii sociali din cadrul Serviciului de îngrijire socială la domiciliu cu tematica “Ce trebuie să cunoască pacientul cu diabet zaharat?”.
      Instruirea a avut drept scop consolidarea cunoștințelor lucrătorilor sociali în domeniul profilaxiei diabetului zaharat.
     Cu un cuvânt de salut a venit Dna Viorica Dumbrăveanu viceministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care a îndemnat participanții să-și consolideze capacitățile de îngrijire a pacienților cu diabet zaharat în condiții de domiciliu.

 AO „Parteneriate pentru fiecare copil” (PPFC), anunță lansarea, cu suportul Uniunii Europene, a concursului de granturi mici pentru a facilita accesul copiilor cu nevoi speciale, de vârstă fragedă (0-7 ani), la serviciile comunitare de suport și educație în primii ani de viață.

 Obiectivul principal al concursului de granturi mici este de a asigura copiilor un start bun în viață şi totodată de a-i ajuta să obţină rezultate pozitive pe întreg parcursul vieţii lor.

 La concursul de granturi mici, POT APLICA:

  • Organizații / entități juridice non-profit și non-guvernamentale înregistrate în Republica Moldova, din raioanele Călărași, Nisporeni, Cahul, Fălești, Ungheni și Transnistria.

 Important!!! Sunt încurajate propunerile de proiect depuse de organizațiile societății civile în colaborare cu autoritățile publice locale sau cu instituțiile publice.

 Reprezentanții Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, la 09 noiembrie au participat la o consfătuire organizată în incinta primăriei orașului Fălești.
 În cadrul întrunirii, participanții au fost informați despre modificările în Codul muncii, noile reguli ce vizează acordarea concediilor anuale și activitatea femeilor însărcinate sau a celor care au născut. La fel, modificările operate în Codul Muncii vizează persoanele care împlinesc vârsta de pensionare, dar și relația angajator-angajat.

 Membrii echipei multidisciplinare s-au întrunit la 02 noiembrie curent în cadrul unei şedinţe de lucru,  pentru a examina cererile a 11 solicitanți  de Serviciu Social ”Echipa Mobilă”. La ședința au participat Doamna Emilia Ciobanu, șef Direcție Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, Doamna Elena Spînu, specialist principal în asistența medicală mamei și copilului și Doamna Rodica Dreglea, psihopedagog.