Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

  La 17 decembrie curent, în  sala de ședințe a Primăriei orașului Fălești, a  fost organizată o masă rotundă cu genericul „Dezvoltarea conceptului de economie socială în raionul Fălești”, în cadrul proiectului ACCES- Asistență pentru Cunoștințe, Competențe,”.

  Inițiatorii evenimentului au Asociația Obștească „Caroma Nord” în parteneriat cu Direcţia Generală Asistenţă Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti.

  La eveniment au participat reprezentanți ai Consiliului raional,  Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului,  Direcției Generale Finanțe și Economie, Direcției Generale Educație, Centrelor de Asistență Socială și primari din raionul Fălești.

   

  Activitatea a avut un caracter practic - aplicativ, fiind aplicată „metoda caruselului”, care a ghidat participanții să identifice soluții și activități concrete de realizare a obiectivelor, ce vizau promovarea persoanelor cu dezabilități și dezvoltarea întreprinderilor sociale în raionul Fălești. Scopul întrunirii a fost implicarea actorilor sociali și  comunitatea în procesul de dezvoltare a antreprenorialului social și direcții strategice de dezvoltare a acestui domeniu în raion.

   În ziua de 11 decembrie  curent s-a desfășurat o activitate privind  totalizareaa rezultatele obținute în cadrul proiectului „Crearea Serviciului Camera de Plasament de urgență pentru Victimeler Violenței în familie în raionul Fălești”, implementat de Direcția Generală Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului în parteneriat cu Asociația Obștească „Sat Modern” din satul Glinjeni.

   La totalizarea proiectului a participat Domnul Veaceslav TAMBUR, Vicepreședintele raionului, Doamna Emilia CIOBANU, șef a Direcției Generale Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului, care au  menționat și au  evidențiat factorii de decizie și a structurile aferente, privind crearea nouluui serviciu creat și despre durabilitatea Serviciului Camera de Plasament de Urgență pentru Victimele Violenței în familie.

   La data de 12 decembrie curent, în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru Protecția Copilului aflat în Dificultate.
   Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 20 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.

  Au fost examinate:

 - 1 caz - cu privire la prelungirea plasamentului de lungă durată APP;
 - 16 cazuri- cu privire la acordarea și mărimea ajutorului bănesc;
 - 1 caz-cu privire la instituirea tutelei cu plata indemnizaţiei;
 - 2 cazuri - cu privire la încetarea plasamentul de tip rezidențial și reintegrare în familia biologică.

   Membrii comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate au luat decizii în interesul superior al copiilor.

IMG 8759  La 27 noiembrie curent, la Direcția  Generală,  Asistență  Socială, Protecție a Familiei și Copilului s-a desfășurat ședința comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.
Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 40 cazuri a copiilor care necesită măsuri complexe de suport.  În cadrul ședinței au fost  examinate:

  • 1 caz - privind prelungirea plasamentului în instituție rezidențială;
  • 30 cazuri- privind acordarea și mărimea ajutorului bănesc;
  • 1 caz -privind dezinstituţionalizarea şi plasamentul planificat în APP;
  • 2 cazuri - privind anularea tutelei/curatelei cu plata îndemnizaţiei;
  • 1 caz- privind încetarea plasamentului în instituţie rezidenţială;
  • 1 caz -privind evaluarea activităţii serviciului de tip familial APP;
  • 2 cazuri - privind reintegrarea în societate;
  • 1 caz -privind prelungirea plasamentului în serviciul APP.

  Audiind opinia părților interesați și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii comisiei au luat decizii în interesul superior al copiilor.

IMG 8751  La 27 noiembrie curent, la  Direcția  Generală, Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului a avut loc şedinţa comisiei  raionale pentru protecţia persoanelor aflate în dificultate. În cadrul ședinței s-a discutat  37 cazuri  privind examinarea dosarului solicitantului serviciului social de suport monetar și 2 cazuri privind examinarea dosarului solicitantului serviciului social de plasament;

  Membrii comisiei au oferit primarilor și asistenților sociali recomandări menite să amelioreze situația beneficiarilor aflați în dificultate din raion.

  Toate cazurile au fost examinate și soluționate cu succes de către membrii comisiei, luându-se decizii eficiente în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii și satisfacerii necesităţilor sociale a beneficiarilor.