Actualităţi  

   
baner apa canalizare
logo presedentia
logo parlament
logo guvern
rsal
dgaspfcf
ANDNORD
CEC
diasp
ast fl 3

La data de 25 iulie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința Comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate.

Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 18 cazuri a copiilor care necesită întreprinderea unor măsuri complexe de suport.

Au fost examinat 4 cazuri de plasament planificat și 14 cazuri cu privire la acordarea ajutorului bănesc pentru o familii cu mai mulți copii. în scopul ameliorării problemelor existente.
Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor dintre membrii Comisiei pe marginea acestora și în urma votării, Comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul superior al copiilor.

Galerie foto

 Recent în incinta primăriei din s. Horeşti avut loc un seminar informativ organizat de către asistentul social comunitar, Dna Ala Guiban.

 Seminarul a avut drept scop informarea comunităţii cu privire la serviciile sociale prestate de Direcţia Asistenţa Socială, Protecţie a Familiei şi Copilului Făleşti: Serviciile sociale-Respiro, Echipa Mobilă, Asistenţa Personală, Îngrijirea la domiciliu, Centru pentru persoane solitare,  foi balneosanatorial, ortopedie.

 De asemenea, cei prezenţi au fost familiarizaţi de către specialiști din cadrul Direcției Asistență Socială, Protecție a Familiei și Copilului asupra condiţiilor de  acordare a ajutorului material şi a prestaţiilor sociale – transport .

Galerie foto

 La data de 29 iunie, în incinta  primăriei comunei Albinețul Vechi, s-a desfășurat un atelier de lucru cu tematica „Serviciul social de îngrijire la domiciliu şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor prestate”.  La activitate au fost prezenți specialiști din cadrul  primăriei Navîrneţ, Pînzăreni,Musteaţa,Pruteni, Ilenuţa cît și unii beneficiari din localitate. Şeful  serviciului îngrijire socială la domiciliu, doamna Nina Coman, în conlucrare cu asistentul social comunitar, Inga Paladi, au comunicat celor prezenţi  despre formele de îngrijire oferite în cadrul Serviciului şi drepturile  beneficiarilor .

 Cei prezenţi  și-au exprimat unele idei privind  îmbunătățirea  calității vieții peroanelor în etate și cu dizabilități  apelând la ajutorul unor servicii sociale, care urmează a fi implementate în practică.

 Cu genericul  ,,Particularitățile de vârstă și crizele de dezvoltare ale copilului” , s-a desfășurat  la 13 iunie curent, în incinta Centrului de Asistență Specializată și Formare Continuă  “Casa Speranței” din orașul Fălești un seminar de instruire continuă. La eveniment au participat asistenți parentali profesioniști și părinții - educatori. Evenimentul a avut drept scop consolidarea  și dezvoltarea abilităților părinților pentru a parcurge  toate etapele de vârstă ale copilului.
 Participanții au fost informați despre particularitățile vârstei , crizele de dezvoltare, tipurile , obiectivele și aspectele caracteristice preadolescenților și adolescenților.
 Prezentarea a inclus discuții în grup, studii de caz și un filmuleț documentar informativ. 

Galerie foto

 La data de 13 iunie curent în incinta Consiliului raional a avut loc ședința comisiei raionale pentru protecția copilului aflat în dificultate. Membrii comisiei s-au întrunit în şedinţă, având ca scop examinarea a 18 cazuri a copiilor care necesită  de a întreprinde unele măsuri complexe de suport. Au fost examinate 11 cazuri de plasament planificat; 2 cazuri de dezinstituționalizare a copiilor din servicii de tip rezidențial, reintegrarea copilului în societate; 5 cazuri cu privire la prezentarea raportului de revizuire anuală a competențelor profesionale ale asistentului parental profesionist; 1 caz cu privire la acordarea ajutorului bănesc pentru o familie  cu 3 copii în scopul ameliorării problemelor existente. Audiind opinia părților interesate și examinând materialele prezentate, în rezultatul discuțiilor comisia raională pentru protecția copilului aflat în dificultate a luat decizii în interesul major al copiilor.

Galerie foto